Welke kosten zijn voor de huurder?

Wie draait er op voor welke kosten?

Daarover wordt er regelmatig gediscussieerd. Als verhuurder wilt u uiteraard niet dat u voor al te veel kosten opdraait. Het sop moet de kool waard blijven.

De regeling die in artikel 1.754 BW voorzien is met de daarin opgesomde voorbeelden zijn echter behoorlijk verouderd. Kort samengevat komt het erop neer dat de herstellings- en onderhoudskosten die voor rekening van de huurder zijn, vrij beperkt zijn.

Als verhuurder wordt u verondersteld om alle andere herstellingen ten laste te nemen. Aangezien het om ‘al de rest’ gaat, kan de rekening wel oplopen.

Echter, schade (of verlies) veroorzaakt door de huurder moet hij uiteraard op zijn kosten herstellen.

Mag u andere afspraken maken?

Ja en neen. Bij woninghuur is de opdeling tussen huur­herstellingen en andere herstellingen sinds 2007 ‘dwingend’. Als verhuurder mag u dus in uw huurcontract in principe niet een aantal ‘andere herstellingen’ toch ten laste van de huurder leggen.

Wat zijn (geen) huurherstellingen?

Onderhoud en kleine herstellingen aan zaken die de huurder (dagelijks) gebruikt (of kan gebruiken), zijn in principe voor zijn rekening.

kosten - huurBijvoorbeeld:  Het vervangen van een knop of controlelampje van bv. de ingebouwde oven of het fornuis, het ontstoppen van een afvoerbuis en/of het vervangen van de dichting van een lekkende kraan, het vorstvrij maken van ­waterleidingen, e.d. vallen onder de ‘kleine’ onderhouds- en h­erstellingswerken en zijn ten laste van de huurder.

Anderzijds,het vervangen van een oude cv-ketel, werken aan de gevel(s) of het dak, het vervangen van versleten ramen en/of deuren, e.d. zijn in principe werken voor rekening van de verhuurder.

Maar er zijn grenzen, een huurder kan bv. niet eisen dat u op uw kosten, buiten de gebruikelijke twee sleutels voor ‘zijn’ huurwoning of -appartement, er nog drie extra laat bijmaken, ook één voor elk van zijn kinderen.

Een huurder kan evenmin eisen dat u op uw kosten bv. het gewone slot vervangt door een veiligheidsslot.

Meer zelfs, als het slot (of de ‘klink’ van een raam of deur) stuk is, valt dat in principe onder de huurherstellingen en is het dus uw huurder die opdraait voor de kosten.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 24/11/10


Huurproblemen - kostenwww.huurproblemen.be