Uw huurder verdwijnt plots?

Uw huurder verdwijnt met de noorderzon

Wat doet u als uw huurder de sleutels in uw bus dropt en verdwijnt? Mag u dan zomaar aan iemand anders verder verhuren? Waarom bezoekt u het pand het best eerst met een deurwaarder en wat zet u daarna in uw aangetekende brief? Wanneer kunt u zich met een verzoekschrift tot de vrederechter wenden? Wat is daarvan het voordeel? Waarom voorziet u het best altijd een beding van woonstkeuze?

Verbreking

Als uw huurder verdwijnt en de sleutels bij u in de bus deponeert, geeft hij daarmee eigenlijk te kennen dat hij de huur van de ene dag op de andere wil beëindigen. Gaf hij eerder nog geen opzeg, dan verbreekt hij daarmee de overeenkomst. Toch bent u hiermee beter voorzichtig en neemt u het best een aantal voorzorgen. Anders riskeert u bv. dat die huurder achteraf op zijn stappen terugkomt en zegt dat hij nog steeds van u huurt. Als u intussen al aan iemand anders verhuurt, dan zou hij zelfs van u een schadevergoeding kunnen vragen. Als u zonder meer de sleutel aanvaardt, dan kan dat ook als bevestiging aanzien worden dat de huurder het pand in goede staat achtergelaten heeft.

Deurwaarder

Contacteer daarom eerst en vooral een gerechtsdeurwaarder en vraag dat die met u naar de verhuurde woning gaat. Die deurwaarder kan dan samen met u naar binnen gaan en vaststellen dat de huurder inderdaad vertrokken is. Hij kan meteen ook zien of er nog meubels staan en of er al dan niet schade aan de woning is. Laat de deurwaarder ook de meterstanden noteren. Vraag hem eventueel om een aantal foto’s te nemen van de staat van de woning. De deurwaarder kan van zijn bevindingen een pv opmaken. Daarmee heeft u een zeer sterk bewijsmiddel in handen dat achteraf nog moeilijk betwist kan worden. Zo’n pv kost u wel een paar honderd euro.

Aangetekende brief

Stuur daarna een aangetekende brief waarin u stelt dat u de sleutels enkel aannam om de woning niet onbeheerd achter te laten. Bevestig dat u er behoudens tegenbericht binnen de zeven dagen van uitgaat dat de huurder de huur verbrak en dat u de woning opnieuw te huur zal stellen. Nodig de huurder ook uit om op een concrete datum en uur een afsluitende plaatsbeschrijving op te maken. Maan de huurder daarnaast ook aan om de huurachterstallen, zijn opzegtermijn en eventueel de bijkomende vergoeding wegens beëindiging binnen de eerste drie jaar te betalen. Maak voorbehoud om daarnaast een schadevergoeding te vragen wegens huurschade. Vraag de huurder alvast om te bevestigen dat hij ermee akkoord gaat om de huurwaarborg in uw voordeel vrij te geven.

Vrederechter

U kunt het pand nu opnieuw verhuren zonder dat u daarvoor toestemming van de vrederechter nodig heeft. Om de waarborg vrij te geven en de achterstallige huur en een verbrekingsvergoeding te krijgen, zal u wel naar de vrederechter moeten stappen. Die zal vaak nog een deskundige aanstellen om de schade te ramen. Overweeg of het sop de kool wel waard is als uw huurder onvindbaar is en als de schade nog meevalt. Uw huurder heeft vaak immers sowieso de schulden opgestapeld, waardoor u ook nog voor de voorgeschoten kosten van de deskundige riskeert op te draaien.

Geen sleutels

huurder verdwijntAls de huurder verdwijnt, niet meer betaalt, maar ook de sleutels meegenomen heeft, dan ligt de zaak moeilijker. U kunt dan niet meer zomaar zeggen dat de huurder de overeenkomst verbrak en daarna aan iemand anders verhuren. Laat een deurwaarder vaststellen dat het pand verlaten is. Maan de huurder aan om binnen de twee weken zijn huurverplichtingen na te komen (pand bewonen, huur betalen, …). Doet die dat niet, stap dan zo snel mogelijk naar de vrederechter om de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.

Als uw huurder de sleutels in de bus gooit en daarna verdwijnt, laat dan een deurwaarder de nodige vaststellingen doen. Stuur de huurder een aangetekende brief. Kort daarna kunt u het pand opnieuw te huur stellen. Om de huurwaarborg in uw voordeel vrij te krijgen en om andere achterstallen op te vorderen moet u wel naar de vrederechter. Dat kan goedkoop via een verzoekschrift, maar dan moet u wel een attest van woonst hebben. Dat probleem kunt u vermijden door in uw contract een beding van woonstkeuze op te nemen. Als de huurder verdwijnt en de sleutels meeneemt, moet u ook naar de vrederechter vóór u opnieuw kunt verhuren.

 

Bron Indicator dd. 27/11/14


 

huurder verdwijntwww.huurproblemen.be