Schade bij het einde van de huur.

De schade vaststellen als uw huurder niet meewerkt…

Uw huurder is verdwenen of weigert om mee te werken aan de plaatsbeschrijving. Kunt u dan de intredende plaatsbeschrijving met de nieuwe huurder gebruiken om de schade vast te stellen? Of is er in dat geval een andere oplossing?

De schade bij einde huur

Hoe vast te stellen? Van belang is in de eerste plaats dat er bij aanvang van de huur een uitgebreide plaatsbeschrijving opgemaakt werd, ondertekend door uw huurder.

Deed u dit niet, dan gaat de wet er immers van uit dat het pand zich op het einde van de huur in dezelfde staat bevindt als bij aanvang. Ook met een formulering dat “het pand zich in goede staat van onderhoud bevindt”, zal het moeilijk zijn om de schade vergoed te krijgen.

Door op het einde opnieuw een plaatsbeschrijving te doen, is een vergelijking mogelijk tussen de staat bij het begin en het einde van de huur.

Het is immers van belang dat de plaatsbeschrijving ‘tegensprekelijk’ opgemaakt wordt. Dit betekent dat u beiden aanwezig bent en de plaatsbeschrijving ondertekent.

Dat is dikwijls het probleem… Soms is uw huurder plots vertrokken of boos waardoor hij niet meer wil meewerken. U wilt echter zo snel mogelijk de schade vast laten stellen om het pand dan opnieuw te verhuren.

Hoe pakt u dat aan?

De intredende plaatsbeschrijving die u opstelt met uw nieuwe huurder mag u bv. niet gebruiken om de schade vast te stellen, bevestigde de rechter onlangs. Dit is zeker zo als er een termijn zit tussen het vertrek en het moment waarop de nieuwe huurder in het pand komt. Het staat dan immers niet vast dat deze schade door de vorige huurder veroorzaakt werd.

schade-einde-huurDe sleutels niet zomaar aannemen! Dat is in zo’n geval zeker van belang. Neemt u de sleutels toch in ontvangst, maak dan voorbehoud voor de aanwezigheid van eventuele huurschade, bv. in een document dat u beiden ondertekent.

Naar de vrederechter stappen? U kunt de vrederechter inderdaad vragen om een gerechtsdeskundige aan te stellen die de huurschade kan vaststellen. Het nadeel is wel dat zo’n procedure lang kan duren en dat de kosten kunnen oplopen.

Laten vaststellen door een deurwaarder? Ook dat is meestal geen oplossing. De gerechtsdeurwaarder kan immers wel vaststellingen doen, maar zal geen schatting maken van de schade. Is er daarover nog betwisting, dan moet er dus toch nog een gerechtsdeskundige aangesteld worden.

Er staat een derdenbeslisser in het contract

Dat kan de oplossing zijn… U kunt in het huurcontract immers bepalen dat, als u het niet eens bent met elkaar over de eindplaatsbeschrijving, een zgn. derdenbeslisser deze zal opmaken. Dat is een onafhankelijke persoon, bv. een architect, die in dat geval de plaatbeschrijving opmaakt. Belangrijk is dat u die persoon met name benoemt in het contract en tegelijk een procedure afspreekt. De huurder wordt zo uitgenodigd, maar indien hij niet opdaagt, kan de plaatsbeschrijving toch doorgaan.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 07/05/14


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be