Samen huren, samen opzeggen.

Samen huren

Voor de allereerste keer gaan samenwonen met je vriend(in). De al iets oudere garde onder ons denkt er wellicht met enige weemoed aan terug. Al is het niet overal rozengeur en maneschijn. Zo liep er onlangs een vraag binnen van een vrouw die haar relatie net beëindigd heeft en de standaard huurovereenkomst van 9 jaar vroegtijdig wil opzeggen. Haar vriend wil echter niet opzeggen. Wat nu?

Beding van hoofdelijkheid

Indien beide samenwonende partners het contract ondertekend hebben, is een opzeggingsbrief die enkel uitgaat van de ene partner in principe niet geldig. Dit is ook het geval als er in het huurcontract een beding van hoofdelijkheid opgenomen is, waarbij elk van de huurders voor het geheel van de huurprijs aangesproken kan worden. De opzegging moet dus van beide huurders uitgaan. De verhuurder heeft dan ook de keuze of hij de opzegging van één van de twee samenwonende partners al dan niet aanvaardt. Let wel, indien de verhuurder de opzegging van één van de twee partners weigert, kan dit beschouwd worden als rechtsmisbruik. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als in het huurcontract een beding van hoofdelijkheid opgenomen is en de overblijvende huurder solvabel genoeg is om de volledige huurprijs te kunnen betalen.

opzeggen - huur

Minnelijke beëindiging

De verhuurder heeft ook de mogelijkheid om de opzegging van één van de twee huurders te aanvaarden. Hierbij moet de verhuurder wel voorzichtig zijn. Is er geen beding van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid in het huurcontract voorzien, dan kan de overblijvende huurder maar aangesproken worden voor zijn deel (lees: de helft) van de huurprijs. Voor de verhuurder is het dan ook veiliger om de bestaande huurovereenkomst minnelijk te beëindigen, waarna hij een nieuwe huurovereenkomst met de overblijvende huurder kan afsluiten.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cib.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be