Mag u een loonfiche vragen aan uw huurder?

Welke vragen mag u stellen

Een nieuwe huurder selecteren voor uw appartement of uw woning, is geen sinecure. De Privacycommissie gaf haar mening over wat u al dan niet mag vragen aan een kandidaat-huurder. Wat is er op dat vlak mogelijk?

Wat is het probleem?

  • De huur wordt niet betaald: Dat is inderdaad de vrees waar elke verhuurder mee zit. Een huurder die niet stipt betaalt, geeft nl. gegarandeerd een hoop miserie.
  • Niet zonder slag of stoot eruit te krijgen: Eens de huurder in uw woning of uw appartement zit, moet die het al érg bont maken vooraleer u hem eruit krijgt. Een paar maanden achterstaan met de betaling van de huur, is voor een aantal ‘begripvolle’ vrederechters nl. geen probleem. Dan staan we toch een afbetalingsplan toe…
  • Voorkomen is beter dan genezen: Dat is nu meer dan ooit hét motto. De vraag is natuurlijk hoe u ervoor zorgt dat u een ‘goede’ huurder en niet ‘om het even wie’ in huis haalt. Met enkele gerichte vragen kunt u in principe wel al het één en ander te weten komen, voor zover de kandidaat wil antwoorden natuurlijk…

Wat mag u (niet) vragen?

loonfiche - huurderEr is hoegenaamd niets op tegen dat u een ­gezonde dosis nieuwsgierigheid aan de dag legt. De kandidaat-­huurder moet dus zelf beslissen of hij al dan niet ingaat op uw vraag.

Weigert u een kandidaat-huurder, net omdat hij bepaalde ‘persoonlijke’ informatie niet wil geven, dan zou die weleens moeilijk kunnen doen en eventueel een klacht indienen. Die miserie bespaart u zich dus beter…

Uiteraard is er niets mis mee dat u de naam en de voornaam van de ­kandidaat-huurder vraagt, want wellicht loopt er meer dan één Jan Janssens rond. U vermijdt ook beter discussies over de vraag of u bv. verhuurt aan Piet Pieters dan wel aan zijn broer Peter.

Om helemaal zeker te zijn wie er bij u wil huren, wordt er vaak gevraagd naar het rijksregister­nummer, want dat is een uniek nummer. De huurder mag echter weigeren om u dat nummer te geven, zegt de Privacycommissie nu.

“Kunt u de huur wel betalen?”.

Het antwoord op die vraag is voor u natuurlijk nóg belangrijker. Met een ‘ja’ bent u op zich echter nog niets. U wilt dus bewijzen op tafel…en kan een loonfiche vragen.

Ook met die vraag heeft de Privacycommissie het moeilijk. Ook daar staan immers gegevens op die nogal persoonlijk zijn. ­Volgens de commissie hoeft een kandidaat-­huurder u daar dus niet zonder meer een kopie van te bezorgen. Hij mag bepaalde ‘gevoelige’ informatie ook eerst onleesbaar maken voordat hij u de loonfiche toont.

Een kandidaat-huurder moet wel degelijk zijn loonfiche laten zien als u daarom vraagt. Hij hoeft u wel geen kopie te bezorgen en hij mag ook een aantal ­persoonlijke gegevens onleesbaar maken. Een kandidaat die weigert om zijn loon­fiche te laten zien, mag u eventueel wandelen sturen.

Bron: Indicator dd. 27/10/09


Huurproblemenwww.huurproblemen.be