Woninghuur van korte duur verlengen

Hoe een korte woninghuur verlengen?

Sluit u een woninghuurcontract van korte duur, dan kunt u dat nadien eventueel nog één keer verlengen. Hoe pakt u zo’n verlenging concreet aan?

De Woninghuurwet voorziet naast een gewone huur van negen jaar, de mogelijkheid om een huur te sluiten van korte duur van maximaal drie jaar. Ideaal als een soort van ‘proefperiode’ vóór u voor negen jaar in zee gaat met een huurder.

Wat als de huurder niet meevalt?

Zeg in dat geval dat contract tijdig op, dus ten minste drie maanden vóór het einde van het contract. Zonder zo’n opzeg wordt het immers automatisch een contract van negen jaar.

Nog één keer te verlengen?

korte duurZo’n huur kan inderdaad nog maximaal één keer verlengd worden in akkoord met uw huurder. De totale duur van die twee contracten mag samen wel niet langer zijn dan drie jaar. Bespreek dit tijdig met uw huurder zodat u desnoods nog kunt opzeggen.

Wat moet er in zo’n verlengingscontract staan?

U hoeft geen volledig nieuw huurcontract te tekenen. Het volstaat om in een addendum bij dat contract duidelijk af te spreken voor hoelang er verlengd wordt. Die verlenging kan ook korter of langer zijn dan het eerste contract, maar de andere voorwaarden, bv. de huurprijs moeten dezelfde zijn.

Een nieuwe plaatsbeschrijving nodig?

Neen, dat hoeft niet. Blijft de huurder op het einde van de termijn gewoon verder in het pand, dan kunt u de plaatsbeschrijving die er was behouden.

Verlengingscontract registreren?

Neen, ook dat is strikt genomen niet nodig bij verlening van korte duur. Het volstaat dat u de initiële huur laat registreren.

Maak niet enkel via brief of e-mail afspraken met uw huurder, maar stel een contract op. U hoeft dat verlengingscontract evenwel niet te laten registreren en geen nieuwe plaatsbeschrijving op te maken.

Bron: Indicator dd. 23/02/15


Huurproblemenwww.huurproblemen.be