Indexeren van woninghuur

Misverstanden over het indexeren van de woninghuur…

Over het moment waarop u de woninghuur indexeert, bestaan veel misverstanden. Doet u dit telkens op 1 januari? Wat als u al een of meerdere jaren vergat te indexeren? We zetten nog eens alles op een rijtje zodat u het niet meer vergeet.

Wanneer kunt u de huur indexeren?

De indexering moet niet noodzakelijk in het huur­contract voorzien zijn. Ook als er geen indexerings­clausule in het huurcontract staat, kunt u jaarlijks indexeren. Enkel als het huurcontract een indexaanpassing uitdrukkelijk uitsluit, kan er geen indexering gebeuren.

De nieuwe huurprijs bepalen.

De eenvoudigste manier om zeker te zijn dat u de indexering correct toepast, is om gebruik te maken van de huurcalculator van de overheid.

Bij het begin van een nieuw kalenderjaar?

indexeren - huur -prijs -omhoogVerhuurders denken nogal eens dat ze de huishuur elk jaar in januari moeten indexeren. Dat is echter niet zo. U mag als verhuurder namelijk maar indexeren op de verjaardag van de ingangsdatum van het huurcontract. Enkel huurcontracten die ingingen in januari, moeten dus in januari geïndexeerd worden.

Jarenlang niet geïndexeerd, wat dan?

Bent u het recht dan kwijt? Neen, u kunt ook dan de huurprijs uiteraard nog indexeren. Het is dus niet omdat u het in het verleden vergeten bent dat u dat dit jaar niet kunt rechtzetten.

Ook rechtzetten voor het verleden?

Neen, de nieuwe huurprijs geldt in principe enkel voor de toekomst. U kunt wel nog tot maximaal drie maanden teruggaan in de tijd.

 

Indexeer uw huurprijs op de ingangsdatum van het contract en niet standaard op 1 januari. Vergat u een of meerdere jaren, dan kunt u dit wel op eender welk ogenblik rechtzetten en vanaf dat moment de correct geïndexeerde huur aanrekenen. Ga daarbij om correct te berekenen wel maximaal drie maanden terug in de tijd.

Bron: Indicator dd. 19/01/13


Huurproblemenwww.huurproblemen.be