Wat met huurschade door huurders?

Wat als uw huurder uw appartement beschadigt?

Soms bent u verplicht ter plaatse te gaan om dringende herstellingen uit te voeren. Stelt u dan vast dat de huurder opzettelijk uw pand beschadigt, dan trekt u het best meteen naar de vrederechter en vraagt u een gerechtelijke expertise of een plaatsbezoek aan. Vaak immers zijn de vrederechters bereid zich persoonlijk van de situatie te komen vergewissen. Zo kunt u mogelijk de huurder uitzetten met behoud van het recht op vergoeding voor de veroorzaakte huurschade.

Dat soort problemen toont aan hoe belangrijk het is van bij het begin een plaatsbeschrijving op te stellen om zo huurschade makkelijk te bewijzen.

Stelt u vast dat uw huurder niet zorgzaam met uw goed omspringt zonder echter buitensporig nalatig te zijn, dan moet u wel wat geduld opbrengen en wachten tot hij vertrekt.

Heeft u vragen omtrent huurschade? Aarzel niet om ze te stellen via het contactformulier.

Bron: Netto dd. 23/11/15

Huurschade - Huurproblemenwww.huurproblemen.be