Als uw huurder er een zootje van maakte…

Slecht onderhouden of huurschade?

Hoe pakt u de zaken het best aan als bij het einde van de huur blijkt dat uw pand slecht onderhouden is of als u huurschade vaststelt? Wat doet u met de sleutels als u naar de rechter stapt omdat u niet met de huurder tot een akkoord komt?

Goede huisvader

Uw huurder moet uw pand ‘als een goed huisvader’ onderhouden. Hij is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt. Hij moet op het einde van de huur zijn spullen meenemen en mag dus ook geen rommel achterlaten. Houdt de huurder zich daar niet aan, dan kunt u van hem een schadevergoeding vragen om de kosten te vergoeden om de woning terug in een ‘normale’ toestand te brengen.

Wie moet het bewijs leveren?

Als u beweert dat uw huurder schade veroorzaakte of het pand liet verkommeren, moet u dat wel kunnen bewijzen. Maak altijd bij aanvang van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op. Dat is trouwens ook wettelijk verplicht. Een clausule in de overeenkomst dat de huurder de woning in perfecte staat ontvangen heeft is niet geldig. Is er geen plaatsbeschrijving, dan bestaat er een vermoeden dat de huurder het gehuurde goed ontving in de staat waarin het zich bevindt bij het einde van de huur.

Wat kan U best doen?

huurschadeAls u problemen verwacht, nodig de huurder dan tegen het einde van de huur aangetekend uit om op een bepaalde datum en uur een uitgaande plaatsbeschrijving op te maken. Vraag dat de woning leeg is als u de staat opmaakt. De huurder zou immers huurschade kunnen ‘verstoppen’ door meubels te verplaatsen of bij de verhuis nog schade kunnen veroorzaken. Stelt u vast dat er schade of een gebrek aan onderhoud is, dan heeft u twee mogelijkheden. Als u de schade ongeveer kunt inschatten, dan kunt u meteen een overeenkomst sluiten met uw huurder waarin u afspreekt welke schadevergoeding hij u betaalt. Zet die overeenkomst ook op papier in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Anders maakt u een afsluitende plaatsbeschrijving. Dat doet u op dezelfde wijze als de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur. Laat de huurder ook deze voor akkoord ondertekenen. U kunt dan achteraf naar een aannemer stappen om te vragen wat de noodzakelijke werken zullen kosten. Op die basis kunt u met de huurder een regeling proberen te treffen. Lukt dat niet, dan zal u naar de rechtbank moeten stappen. Staan er nog bruikbare goederen, dan kunt u proberen een akkoord te maken dat ze uw eigendom worden zonder vergoeding. Is het pand vuil of ligt het vol rommel, spreek dan af dat u de factuur voor reiniging en verwijdering daarvan van de waarborg kunt aftrekken.

Gebrekkig onderhoud tijdens de lopende huur

Als u in de loop van de huur al vaststelt dat uw huurder de huurwoning niet degelijk onderhoudt of er huurschade is, dan kunt u hem aangetekend aanmanen dat alsnog te doen. Helpt ook dat niet en loopt het echt de spuigaten uit, dan kunt u naar de vrederechter stappen. U kunt daar dan zelfs vragen dat de huurovereenkomst ontbonden wordt ten laste van de huurder.

Bron: Indicator dd. 1/4/15


Huurproblemenwww.huurproblemen.be