Huurders selecteren? Wat mag?

Hoe een huurder selecteren?

Het komt steeds vaker voor dat huurders hun huur niet willen of kunnen betalen of ernstige schade toebrengen aan uw eigendom. Hoever mag u bij het selecteren van kandidaat-huurders gaan? Welke informatie mag u volgens de Privacycommissie zoal vragen en welke niet? Wanneer is er sprake van (verboden) discriminatie? Welke sancties riskeert u, als u de spelregels niet naleeft?

Uw rechten.

Als eigenaar van een woning, appartement of studio wilt u aan de beste kandidaat verhuren. Dat is uw goed recht. De ideale huurder betaalt immers stipt zijn huur, onderhoudt het pand goed en valt u niet te pas en te onpas lastig met allerlei vragen. U heeft er dus alle belang bij om uw huurder grondig te kunnen selecteren uit verschillende kandidaten. De kandidaat-huurder heeft echter ook rechten. Zo mag u niet discrimineren en moet u de privacy van de kandidaten respecteren door niet meer informatie te vragen dan u redelijkerwijs nodig heeft om uw rechten als verhuurder te beschermen. Tenslotte gaat de wetgever ervan uit dat iedereen recht heeft op een behoorlijke huisvesting.

Loonfiches.

U mag de kandidaten vragen welke inkomsten zij hebben. U mag zich er immers van vergewissen dat zij de huur zonder problemen zullen kunnen betalen. Daarom is het absoluut toegelaten om de kandidaten te vragen een aantal loonfiches voor te leggen. De kandidaat-huurder kan eventueel de naam en het adres van zijn werkgever onleesbaar maken omdat u die informatie strikt genomen niet nodig heeft, tenzij u twijfelt aan de echtheid van de voorgelegde documenten. Is die informatie onleesbaar gemaakt, dan is dat vaak wel geen goed teken… Inzage vragen in het aanslagbiljet in de personenbelasting is in regel wel niet toegelaten.

Identiteitsgegevens.

selecteren - huurderBij een eerste contactname door een kandidaat-huurder kan u als verhuurder om diens naam en voornaam vragen. U mag altijd vragen dat de kandidaat zijn identiteit bewijst aan de hand van zijn identiteitskaart. Een telefoonnummer of e-mailadres mag u op dit moment enkel vragen om de kandidaat te kunnen contacteren (bv. om de woning te bezichtigen). In een latere fase kunt u meer inlichtingen vragen zoals het huidige adres van de kandidaat-huurder en van diegenen die zich hoofdelijk met hem zouden verbinden.

Andere inlichtingen.

Enkel als u twijfelt of de kandidaat wel meerderjarig is (en dus rechtsgeldig de huurovereenkomst kan ondertekenen) mag u naar diens leeftijd vragen. U mag ook vragen met hoeveel personen hij het pand wil bewonen en of daar eventueel kinderen of bejaarden bij zijn. Daarnaast mag u informeren of de kandidaat huisdieren wil houden en zelfs of hij een muziekinstrument bespeelt, zo de akoestiek van het gebouw dit niet zou toelaten.

Geen discriminatie.

U mag uw kandidaat-huurder echter niet discrimineren op basis van geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, etnische afkomst e.d. Die criteria mogen bij uw keuze van een huurder in principe geen rol spelen. Zo mag u aan personen van vreemde nationaliteit niet weigeren om het pand te bezichtigen of aan hen een hogere huurprijs vragen. Dat betekent echter niet dat u niet het recht heeft om uw huurders te selecteren. U kunt een persoon van vreemde nationaliteit bv. perfect weigeren zo die onvoldoende inkomsten kan aantonen. U mag ook aan anderen, bv. aan een makelaar die het pand voor u verhuurt, niet de opdracht geven om te discrimineren.

Niet-toegelaten vragen.

U mag bv. niet vragen naar de geboorteplaats, de nationaliteit of de etnische afkomst van een kandidaat. U mag al evenmin een uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’) vragen. Als het niet gaat om verhuur met een professioneel karakter, mag u niet naar het KBO-nummer van de kandidaat vragen. Ook informatie vragen over bankrekeningnummers of over de vermogenstoestand (bv. onroerende goederen) van de kandidaten kan niet. Automerken en nummerplaten mag u enkel opvragen als er bv. een autostaanplaats mee verhuurd wordt. Referenties mogen volgens de Privacycommissie enkel gecontroleerd worden als de kandidaat-huurder over geen andere elementen beschikt om zijn geschiktheid als huurder aan te tonen.

Sancties?

De aanbevelingen van de Privacycommissie zijn geen wet. Toch geven ze een belangrijke aanwijzing van wat kan en wat niet kan. Neemt u echter een beslissing op basis van discriminerende motieven, stelt u vragen die niet door de beugel kunnen of laat u documenten voorleggen die u niet mag vragen, dan is de kans reëel dat u daar geen problemen mee krijgt.

Bron Indicator dd. 27/8/14


Huurproblemenwww.huurproblemen.be