Moet je als huurder een verzekering afsluiten?

Welke verzekering?

Als huurder moet je een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen.  De brandverzekering van de verhuurder-eigenaar dekt slechts de schade aan het gebouw, maar niet de inboedel van de huurder. Door het afsluiten van een brandverzekering wordt bovendien ook de huurdersaansprakelijkheid verzekerd.

Aansprakelijkheid

Huurdersaansprakelijkheid houdt in dat je als huurder ook aansprakelijk bent voor de schade die je aan anderen toebrengt, waaronder je huisbaas of andere huurders in het gebouw.

verzekering - huurHet is wel mogelijk dat de verhuurder-eigenaar zelf een brandverzekering heeft afgesloten met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’. Dit betekent dat de brandverzekeraar van de verhuurder-eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren voor de schade die door zijn brandverzekering is gedekt. Maar ook in dit geval heb je als huurder redenen genoeg om zelf ook een brandverzekering af te sluiten. Want je loopt immers nog steeds een aantal belangrijke risico’s. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt immers de verzekering van de huurder niet volledig:

  • Als huurder weet je niet of de eigenaar-verhuurder naar behoren is verzekerd. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, dan kan hij zich tot de huurder wenden voor de schade die niet vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar. Dit kan vermeden worden door expliciet in de huurovereenkomst op te nemen dat de eigenaar in geval van schade afstand van verhaal tegenover de huurder doet.
  • Als huurder heb je persoonlijke spullen en daar houdt de verzekering van de eigenaar-verhuurder helemaal geen rekening mee. Wil je dus je inboedel beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enz…. dan moet je sowieso zelf een brandverzekering aangaan voor je goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
  • Als huurder blijf je aansprakelijk voor de schade die je aanricht aan derden, zoals bijvoorbeeld de buren. Wanneer een brand wordt veroorzaakt door de persoonlijke goederen van de huurder en deze brand overslaat naar de woning van de buur, dan is de huurder aansprakelijk. Ook in een dergelijke situatie kan een eigen brandverzekering de huurder redden.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cib.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be