Is uw huurder plots verdwenen?

Uw huurder verdwijnt met de noorderzon?

Wat doet u als uw huurder de sleutels in uw bus dropt en verdwijnt? Mag u dan zomaar aan iemand anders verder verhuren? Waarom bezoekt u het pand het best eerst met een deurwaarder en wat zet u daarna in uw aangetekende brief? Wanneer kunt u zich met een verzoekschrift tot de vrederechter wenden? Wat is daarvan het voordeel? Waarom voorziet u het best altijd een beding van woonstkeuze?

Sleutels in uw brievenbus

Als uw huurder de sleutels bij u in de bus deponeert, geeft hij daarmee eigenlijk te kennen dat hij de huur van de ene dag op de andere wil beëindigen. Gaf hij eerder nog geen opzeg, dan verbreekt hij daarmee de overeenkomst. Toch bent u hiermee beter voorzichtig en neemt u het best een aantal voorzorgen. Anders riskeert u bv. dat die huurder achteraf op zijn stappen terugkomt en zegt dat hij nog steeds van u huurt. Als u intussen al aan iemand anders verhuurt, dan zou hij zelfs van u een schadevergoeding kunnen vragen. Als u zonder meer de sleutel aanvaardt, dan kan dat ook als bevestiging aanzien worden dat de huurder het pand in goede staat achtergelaten heeft.

Wat kan u doen?

huurderContacteer daarom eerst en vooral een gerechtsdeurwaarder en vraag dat die met u naar de verhuurde woning gaat. Die deurwaarder kan dan samen met u naar binnen gaan en vaststellen dat de huurder inderdaad vertrokken. Hij kan meteen ook zien of er nog meubels staan en of er al dan niet schade aan de woning is. Laat de deurwaarder ook de meterstanden noteren. Vraag hem eventueel om een aantal foto’s te nemen van de staat van de woning. De deurwaarder kan van zijn bevindingen een pv opmaken. Daarmee heeft u een zeer sterk bewijsmiddel in handen dat achteraf nog moeilijk betwist kan worden. Zo’n pv kost u wel een paar honderd euro.

Stuur een aangetekende brief

Stuur daarna een aangetekende brief waarin u stelt dat u de sleutels enkel aannam om de woning niet onbeheerd achter te laten. Bevestig dat u er behoudens tegenbericht binnen de zeven dagen van uitgaat dat de huurder de huur verbrak en dat u de woning opnieuw te huur zal stellen. Nodig de huurder ook uit om een afsluitende plaatsbeschrijving op te maken. Maan de huurder daarnaast ook aan om de huurachterstallen, zijn opzegtermijn en eventueel de bijkomende vergoeding wegens beëindiging binnen de eerste drie jaar te betalen. Maak voorbehoud om daarnaast een schadevergoeding te vragen.

Toch nog naar de rechtbank?

U kunt het pand nu opnieuw verhuren zonder dat u daarvoor toestemming van de vrederechter nodig heeft. Om de waarborg vrij te geven en de achterstallige huur en een verbrekingsvergoeding te krijgen, zal u wel naar de vrederechter moeten stappen. Die zal vaak nog een deskundige aanstellen om de schade te ramen. Overweeg of het sop de kool wel waard is.

De goedkoopste manier om de zaak aan te spannen is via een zgn. verzoekschrift, waarbij u zelf uw zaak kunt bepleiten zonder tussenkomst van een advocaat.

Bron: Indicator dd. 27/11/14


Huurproblemenwww.huurproblemen.be