Wat zet u op papier als één huurder vertrekt?

Een huurcontract met twee huurders.

Verhuurt u aan een koppel, dan laat u hun het best beiden het huurcontract tekenen. U vermeldt dan in het contract dat ze beiden hoofdelijk en ondeelbaar instaan voor de huurdersverplichtingen.

Doet u dit, dan kunt u bij elk van hen de volledige betaling van de huur opeisen. En dus heeft u meer kans op de betaling van de huur…

En als een van hen vertrekt?

koppel - huur Zolang u geen opzeg ontvangt die uitgaat van hen allebei, verandert er niets. U kunt ook dan dus nog steeds bij ieder van hen de betaling van de volledige huur vragen. Dus ook nog bij degene die vertrokken is. Een van hen kan de huur immers niet geldig opzeggen, dat kunnen ze enkel samen doen. Dikwijls wil die andere partner niet opzeggen, maar verder blijven huren.

Vervelend voor de partner die vertrekt…

Die wil dikwijls absoluut vóór hij vertrekt toch een garantie krijgen dat hij niet meer verder hoeft in te staan voor de betaling van de huur. De kans is groot dat hij er bij u op aandringt om een oplossing te bekomen. Op zich bent u niet verplicht om daaraan mee te werken en kunt u blijven verwijzen naar het gesloten huurcontract.

Wat is er voor u van belang?

De vraag is of u al dan niet verder wilt verhuren aan die ene overblijvende partner. Verifieer of die voldoende verdient om de huur over te nemen.

Liever niet verder met die ene van het koppel? In dat geval laat u het contract het best zonder meer verder lopen. Zo behoudt u de garantie dat de vertrekkende huurder mee instaat voor de betaling van de huur.

Wel verder verhuren aan de overblijver? In dat geval is het voor u eenvoudiger om niet een volledig nieuw contract, plaatsbeschrijving, schadebestek e.d. op te maken, maar de bestaande huur verder te zetten. U kunt hiervoor een addendum opmaken als bijlage bij het huidige huurcontract.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 21/04/15


Huurproblemen - koppelwww.huurproblemen.be