Uw huurder geeft geen of onvoldoende opzeg…

Uw huurder laat weten dat hij de huur wil stopzetten.

Hoeveel opzeg moet hij u geven en wanneer gaat die precies in? Waar heeft u recht op indien uw huurder geen of onvoldoende opzeg gaf?

Vóór de negen jaar om zijn…

Uw huurder kan een woninghuurcontract van negen jaar op ieder moment stopzetten. Hij moet in dat geval vooraf wel een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden respecteren.

Let op! Dit geldt wel enkel als het huurcontract geregistreerd is. Dit moet in principe binnen de twee maanden na het sluiten van het contract gebeuren. Is dat niet zo, dan kan de huurder er toch van vandaag op morgen uit zonder een opzegtermijn te moeten respecteren.

Mogelijk nog een extra vergoeding?

Huur - opzegEindigt de opzeg van de huurder tijdens de eerste drie jaar van het negenjarig huurcontract, dan heeft u als verhuurder nog recht op een extra vergoeding van drie, twee of één maand(en) huur naargelang de opzeg eindigt in het eerste, tweede of derde jaar.

Wanneer gaat de opzegtermijn in? De opzeg gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw huurder zijn opzeg geeft. Geeft hij een opzeg op 28 maart, dan gaat die dus in op 1 april en loopt tot eind juni.

Wat indien U de opzegbrief ontvangt op de 1ste… Daarover is er weleens discussie… Experts ter zake gaan ervan uit dat bij woninghuur de opzeg ingaat op de dag waarop de huurder de opzeg effectief verstuurde. U moet m.a.w. kijken naar de datum van de poststempel om het vertrekpunt van de opzeg te bepalen. Verstuurt de huurder zijn opzeg dus op 31 maart, dan kan de opzegtermijn op 1 april ­starten, zelfs al krijgt u die brief pas later.

Uw huurder geeft onvoldoende opzeg…

Ook als de huurder vóór het einde van de opzeg vertrekt, moet hij u nog altijd de huur betalen voor de ganse opzegperiode.

Let op! In dat geval aanvaardt u wel het best niet zomaar de sleutels. Vermeld dat u de sleutels enkel aanvaardt ‘onder voorbehoud en zonder afstand te doen van uw aanspraken en rechten op verdere huurgelden en schadevergoedingen’.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 12/03/13


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be