Uw huurder betaalt de elektriciteit niet.

De kosten voor de elektriciteit bij huur.

Uw huurder betaalt zijn factuur van de elektriciteit niet. Wordt dat als verhuurder mogelijk uw probleem of hoeft u daar dan niet van wakker te liggen? Wat is er daarbij precies van belang?

Hoe is dat geregeld? Het kan zijn dat u dergelijke kosten forfaitair aanrekent aan de huurder. In dat geval rekent u een extra bedrag, bv. € 50 per maand, aan boven op de huurprijs.

Let op! In dat geval weet u nooit op voorhand of dit wel voldoende is en of uw huurder in werkelijkheid niet veel meer verbruikt.

Elektriciteit huurDe kosten doorrekenen.Dat is een ander systeem… U kunt als verhuurder ook afspreken dat u aan uw huurder de kosten doorrekent. In dat geval laat u hem maandelijks een bepaald voorschot betalen. Na het einde van het jaar kunt u dan nagaan op basis van de afrekeningen die u krijgt, of dat voorschot voldoende was om de kosten te dekken. De huurder krijgt dan mogelijk een deel terug of moet nog extra betalen.

De huurder het zelf laten regelen. Dat is voor u als verhuurder een derde alternatief. U kunt ook afspreken dat de huurder bv. zelf een energieleverancier zoekt en hiermee zelf een contract sluit.

Betaalt uw huurder die factuur wel?

Moet u daarvan wakker liggen? Op zich niet. Indien de huurder zo’n contract sluit in zijn eigen naam, kan de energieleverancier in principe enkel bij hem terecht voor de betaling.

Indien u zelf zo’n rekening krijgt, hoeft u die dus niet te betalen. Het is niet zo dat de energieleverancier dan bij u als eigenaar van het pand kan komen aankloppen. U kunt dus gerust laten weten dat bv. de huurder intussen vertrokken is en niet langer in het pand woont.

Sloot uw huurder wel een contract?

Contract staat op naam van huurder. Indien uw vorige huurder verhuisde, moest hij dit melden aan de energieleverancier. Op dat moment wordt er een overnamedocument opgesteld. Hierin wordt ook de meterstand van de elektriciteit opgenomen.

Was er op dat moment een nieuwe huurder, dan is er geen probleem. De overname kan meteen op naam van de nieuwe huurder gezet worden.

Nog geen nieuwe huurder? In dat geval wordt er aan u als verhuurder gevraagd om vanaf de verhuisdatum het verbruik te vergoeden tot het moment waarop er een nieuwe huurder komt. Weigert u dit, dan mag de energietoevoer afgesloten worden. En dat wilt u uiteraard vermijden…

Hierdoor zijn er soms problemen. U kunt er immers niet altijd op rekenen dat uw huurder effectief een contract sluit. Doet hij dat niet, dan blijft het bestaande contract op uw naam verder lopen.

Hoe vermijdt u dan problemen? Is er een nieuwe huurder, dan speelt u op veilig door zelf de leveranciers te verwittigen dat het contract nu op naam van de nieuwe huurder moet komen.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 24/08/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be