Een huurcontract sluiten

Huurcontract afsluiten, waar let je best op.

U kocht of erfde een huis of appartement en u wilt dat verhuren. Waarop moet u dan letten bij het opmaken van het huurcontract? Welke bepalingen kunt u het best opnemen om maximale zekerheid te hebben dat u betaald wordt en het pand achteraf in goede staat terugkrijgt. Welke bijlagen zijn verplicht? Welke andere kunt u beter zelf toevoegen? Waarom moet u het contract absoluut laten registreren?

Meerdere huurders

U laat het best alle huurders de overeenkomst mee ondertekenen. Als slechts één huurder het contract ondertekent, dan kunt u immers bij wanbetaling enkel de huurder die het contract tekende aanspreken. Gehuwden en wettelijk samenwonenden zijn volgens de wet wel altijd medehuurders, ook als slechts een van beiden het contract ondertekende. Dat geldt echter maar zolang ze effectief gehuwd zijn of samenwonen. Daarnaast voorziet u in het contract dat de huurders zich “hoofdelijk en ondeelbaar tot de overeenkomst verbinden”. Op die manier kunt u elk van de huurders apart voor de volledige huur aanspreken, in plaats van elk voor zijn eigen aandeel.

Geen beroepsmatig gebruik

In het contract bepaalt u ook dat de huurder het pand niet voor beroepsdoeleinden mag gebruiken. Vermeld ook dat de huurder de huurprijs niet, geheel of gedeeltelijk, als beroepskosten in mindering mag brengen in zijn belastingaangifte. Specifieer verder dat dit verbod zelfs geldt voor de bijkomende kosten (zoals gas, water en elektriciteit). Als de huurder de huur als beroepskosten inbrengt, wordt u immers op de volledige huurprijs belast. Daarom voorziet u ook dat de huurder, als hij zich niet aan dat verbod houdt, u zal vergoeden voor de fiscale meerkosten. Bepaal ook dat u de huurprijs automatisch kunt verhogen indien de huurder toch kosten fiscaal inbrengt.

Betaald worden

Voorzie een concrete datum tegen wanneer de huurprijs betaald moet zijn (bv. de vijfde van de maand). Zo kunt u snel reageren als de huur niet betaald wordt. Doe dat ook! U kunt ook afspreken dat de huurder via een doorlopende opdracht moet betalen. Daarnaast spreekt u af dat de huurder bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest en een boete verschuldigd is. Overdrijf niet, maar een boete van € 25 en een interest van 8% zijn perfect aanvaardbare drukkingsmiddelen.

Onderhoud

Voorzie in het contract ook specifieke instructies voor het onderhoud van de woning. Ligt er bv. parket, dan kunt u bepalen dat de huurder ervoor moet zorgen dat de vochtigheidsgraad binnen bepaalde grenzen blijft. Is er een natuurstenen vloer, geef dan aan hoe die onderhouden moet worden. Voorzie ook dat de huurder instaat voor voldoende ventilatie van badkamer en keuken. Spreek af dat de huurder enkel mag herschilderen in lichte pasteltinten. Zo vermijdt u dat het pand achteraf moeilijker verhuurbaar is. Verbied de huurder ook om te behangen of behang te overschilderen. U heeft dan achteraf geen uren werk om behangpapier te verwijderen.

Bezoekrecht

huurcontract - huurproblemen.beWanneer u de sleutels overhandigt, is de woning wellicht in goede staat. U wilt dat ook zo houden. Natuurlijk laat u een plaatsbeschrijving opmaken. Toch is voorkomen beter dan genezen. Voorzie om discussies te vermijden in het huurcontract dat u het recht heeft om de woning een of twee keer per jaar te komen inspecteren. Doe dat ook! Vermeld in het contract dat het bezoek op een in onderling overleg te bepalen datum gebeurt of bij gebrek daaraan op een vaste datum (bv. de derde zaterdag van mei en november tussen 11 u. en 13 u.).

Huisdieren

Standaard neemt u in het contract het best op dat de huurder geen huisdieren mag houden. Heeft een kandidaat-huurder toch een huisdier en wilt u zich wat soepel opstellen, dan kunt u nog steeds toevoegen dat u uitzonderlijk en bij wijze van gedogen van die clausule afwijkt. Omschrijf dan voor welk huisdier (een angorakat, een yorkshire terriër, …) die uitzondering geldt. Voorzie uitdrukkelijk dat dit niet betekent dat u afstand doet van de verbodsbepaling. Vermeld expliciet dat de huurder zich ertoe verbindt om alle schade veroorzaakt door dat huisdier te vergoeden. Bepaal ook dat u bij schade of bij klachten van de buren het recht heeft om terug te komen op uw gedoogbeleid.

Bijlagen en registratie

U bent verplicht om een bijlage toe te voegen aan het huurcontract. Die vindt u op http://www.justitie.belgium.be. Daarnaast moet u de huurder een kopie geven van het energieprestatiecertificaat (EPC). Vermeld in het huurcontract dat de huurder verklaart een kopie van het EPC met een bepaald nummer ontvangen te hebben. Is er in een appartementsgebouw een reglement van inwendige orde, leg dan vast dat de huurder zich ertoe verbindt om dit reglement te respecteren. Voeg het reglement toe als bijlage bij de huurovereenkomst. Laat het huurcontract samen met de plaatsbeschrijving binnen de twee maanden na de ondertekening registreren. Dat is gratis. Doet u dat niet, dan kan de huurder zonder vooropzeg of vergoeding een einde maken aan het contract.

Bron: Indicator dd. 1/10/13


Huurproblemenwww.huurproblemen.be