Huur opzeggen voor eigen gebruik?

Huur opzeggen bij eigen gebruik?

Kunt u een huurcontract altijd zomaar opzeggen als uzelf of een familielid het pand wil betrekken? Wat zijn dan de spelregels? Moet u het pand dan altijd effectief bewonen? Wat is de sanctie als u het pand achteraf toch niet betrekt en in welke buitengewone omstandigheden kunt u daaraan ontsnappen? Wat zijn de beperkingen als uw vennootschap uw pand wil betrekken of zelf verhuurder is?

U gaat zelf in het huurpand wonen.

De Woninghuurwet voorziet in een bijzondere opzegmogelijkheid voor het geval u een verhuurd huis of appartement zelf wilt gaan bewonen. Meer bepaald kunt u de huurovereenkomst dan te allen tijde opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden nageleefd wordt. Die opzeg gaat in de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzeg gegeven wordt. Houd er wel rekening mee dat u deze opzegmogelijkheid niet heeft als u een huurcontract voor korte duur (maximaal drie jaar) aanging.

Familieleden gaan in het huurpand wonen.

Als familieleden tot de derde graad (tante, nonkel, achterkleinkind, …) van uzelf of uw echtgenote het pand willen bewonen, dan kunt u het huurcontract eveneens opzeggen. Gaat het om een familielid in de derde graad, dan mag de opzegtermijn echter wel niet eindigen vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Uw vennootschap gaat in het pand zitten.

Ook als uw vennootschap een pand verhuurt, kan zij de huur voor eigen gebruik opzeggen. Zij moet het pand daarna zelf betrekken door er bv. haar maatschappelijke zetel, een bijkantoor of een archiefruimte te vestigen. De woning laten gebruiken door een bestuurder, zaakvoerder of vennoot volstaat niet. Als u privé een huurcontract sloot, dan kunt u dat trouwens evenmin voor eigen gebruik opzeggen om het pand daarna aan uw vennootschap te verhuren.

Opgelet!

U mag deze opzegmogelijkheid ook niet zomaar gebruiken als een manier om van een lastige huurder verlost te geraken. Doet u dat toch, dan kan er sprake zijn van rechtsmisbruik en riskeert u – ook al zijn alle voorwaarden vervuld – toch een schadevergoeding te moeten betalen.

Bron: Indicator dd. 30/09/15


opzeggen - Huurproblemenwww.huurproblemen.be