Forfait omhoog door de elektriciteit?

Een hoger forfait door de elektriciteit?

Sinds enige tijd terug is de elektriciteit rekening in alle huishoudens gestegen. Mag u dan ook het forfait dat uw huurder u maandelijks betaalt verhogen?

Mogelijk heeft uw huurder zelf een elektriciteit aansluiting genomen. In dat geval krijgt hij uiteraard ook zelf die hogere factuur en is dat niet uw zaak als verhuurder.

U komt mogelijk wel in de problemen als u met uw huurder een vast bedrag per maand afsprak, een zgn. forfait om alle kosten te dekken.

elektriciteitDit forfait aanpassen als het te laag is? U kunt dat met uw huurder afspreken. Gaat hij niet akkoord, dan heeft u een stok achter de deur. De Woninghuurwet voorziet immers dat u aan de vrederechter kunt vragen om in de plaats van het forfait, in de toekomst de werkelijke kosten door te rekenen (art. 7, §2 Woninghuurwet) . U kunt dus nagaan op de elektriciteitsmeter hoeveel uw huurder precies verbruikt en dit bedrag aanrekenen.

En als u werkt met een voorschot, mag u dat ook aanpassen? Het is immers ook mogelijk dat uw huurder de werkelijke kosten betaalt, maar dat u hem hiervoor maandelijks een voorschot laat betalen.

Let op! U kunt zo’n voorschot niet eenzijdig verhogen, tenzij een aanpassing uitdrukkelijk in het huurcontract voorzien is.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 12/11/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be