Als verhuurder een conformiteitsattest aanvragen?

Een conformiteitsattest aanvragen?

Als verhuurder kunt u met een conformiteitsattest bewijzen dat de door u verhuurde woning of het door u verhuurde appartement voldoet aan de wettelijk opgelegde kwaliteitsnormen. Ook wordt erin vermeld wat de maximale woonbezetting is van het pand. Het attest is in principe tien jaar geldig.

Is dat verplicht als u verhuurt?

Meestal niet. U hoeft als verhuurder het attest niet te kunnen voorleggen, maar de huurder kan natuurlijk wel zelf een controle vragen. Sinds 2013 heeft de Vlaamse overheid de gemeenten wel de mogelijkheid gegeven om het conformiteitsattest verplicht te maken. Om zeker te weten of zo’n attest verplicht is, is het dus aan te raden om na te kijken of de gemeente waar de huurwoning zich bevindt zo’n attest verplicht maakt.

Met zo’n attest staat u als verhuurder een stuk sterker indien u een malafide huurder heeft die zelf schade aanbrengt aan uw huurwoning, om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Hoe vraagt u het aan?

Als verhuurder kunt u zelf vragen om een conformiteitsattest te bekomen. Die aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente. Veel gemeenten voorzien hiervoor in standaardaanvraagformulieren.

U moet bij de aanvraag een hele reeks documenten voegen zoals een recent keuringsattest voor de elektriciteit en de gasinstallatie.

Na de aanvraag krijgt U dan op korte termijn een inspecteur over de vloer die een technisch verslag zal opmaken. U kunt een attest bekomen (meestal binnen de 60 dagen) indien u een eindscore bekomt van minder dan 15 strafpunten.

Belangrijk is om vooraf na te gaan of u wel een rookmelder geïnstalleerd heeft in uw huur woning, en of dit verplicht is. Ontbreekt de rookmelder, dan kunt u immers geen attest bekomen.

Sommige gemeenten verplichten u om een conformiteitsattest voor te leggen voor het verhuren van kamers, maar meestal bent u als verhuurder niet verplicht om zo’n attest aan te vragen. U kunt er wel voor kiezen om spontaan zo’n attest aan te vragen om u nadien te wapenen tegen een malafide huurder.

Bron: Indicator dd. 23/2/15


 

conformiteitsattest - huurproblemenwww.huurproblemen.be