De vrijgave van de huurwaarborg nog wat uitstellen…

De vrijgave van de huurwaarborg

U wacht het liefst tot uw huurder alles betaald heeft voordat u de huurwaarborg vrijgeeft. Mag u dit dan uitstellen tot u zelf een afrekening van de kosten krijgt? Hoe werkt de vrijgave als uw huurder intussen in een schuldenregeling zit?

De vrijgave van de huurwaarborg

Meestal stort uw huurder de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening bij zijn bank. Dat bedrag kunt u uiteraard gebruiken op het einde van de huur om eventuele schade te vergoeden die uw huurder veroorzaakt heeft.

U kunt die waarborg niet enkel gebruiken voor huurschade, maar ook voor achterstallige huur en onkosten.

huurwaarborgHeeft de huurder alles betaald, dan kunt u uw akkoord geven om de waarborg vrij te geven. Ook wanneer de huurwaarborg volledig of gedeeltelijk aan u als verhuurder toekomt, sluit u hierover het best een akkoord met uw huurder.

Echter, meer dan eens blijft er nog discussie en is er geen akkoord bereikt. In dat geval zit er niets anders op dan naar de vrederechter te stappen en daar de vrijgave van de huurwaarborg te vragen. Op basis van het vonnis zal de bank de waarborg dan vrijgeven aan één partij of aan beide partijen.

Nog geen overzicht van de kosten?

Iets later vrijgeven, kan dat? Probleem is dat u als verhuurder bij het einde van de huur dikwijls zelf nog niet precies weet hoeveel kosten de huurder moet betalen. De afrekening bv. van de vereniging van mede-eigenaars komt immers dikwijls pas enkele maanden later.

Volledig inhouden kan niet… De rechter (vred. Grimbergen, 03.07.2013) oordeelde onlangs dat dit geen goede reden was om de volledige huurwaarborg in te houden omdat het duidelijk is dat de kosten nooit zo hoog zouden zijn. De huurder had het huurgeld immers betaald en er was geen huurschade.

Nog een deel hiervoor blokkeren. Dat kan wel. U mag wel een deel van de waarborg blokkeren, maar niet meer dan nodig is voor de nog te verwachten kosten. Als verhuurder gaat u in afwachting dus het best akkoord met de gedeeltelijk vrijgave van de borg.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 17/11/14


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be