Wie draait op voor een kapotte verwarming?

Betaalt u als verhuurder voor een kapotte verwarming?

Uw huurder laat u weten dat zijn verwarming kapot is en vraagt u om die zo spoedig mogelijk te laten herstellen. Bent u altijd verplicht om die herstelling te betalen? Is dat ook zo als uw huurder het onderhoud niet correct uitvoerde?

Herstelling van de verwarming…

Wie betaalt de factuur? Dat is niet altijd even duidelijk. De algemene regel sinds 2007 is dat onderhoud en kleine herstellingen aan zaken die de huurder (dagelijks) gebruikt, in principe voor zijn rekening zijn. U betaalt als verhuurder de grote herstellingen en de herstellingen die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom of overmacht.

Wat deze regels concreet betekenen als de verwarming van uw huurder kapot is, zorgt nogal eens voor discussie. De vervanging van de ketel of van bepaalde onderdelen valt in principe niet onder de kleine huurherstellingen. Daarvoor moet u als verhuurder dus in principe instaan. Anders ligt het natuurlijk als het gaat om kleine ingrepen zoals het in werking stellen van de installatie na de zomerperiode, het ontluchten van de radiatoren, enz.

De kaarten liggen anders als de kapotte verwarming de schuld is van uw huurder. Gaat het om schade die de huurder veroorzaakte of erger maakte door het probleem niet tijdig aan u te melden, dan moet de huurder wél opdraaien voor deze kosten. Dit kan o.a. het geval zijn als de huurder de verwarming niet goed onderhouden heeft.

Defect door een slecht onderhoud…

Uw huurder staat in voor het onderhoud. Hij moet hierbij ten minste de normen volgen die ieder gewest vastlegt over het onderhoud van verwarmingsketels.

Hoe duidelijker de verplichting omschreven is in het huurcontract, hoe sterker u staat. Voorzie dus uitdrukkelijk dat bv. de huurder de installatie jaarlijks laat reinigen door een erkend technicus, jaarlijks de schoorsteen laat vegen, enz. Geef aan dat uw huurder u hiervoor een attest bezorgt. Neem ook op dat uw huurder ervoor moet zorgen dat de leidingen vorstvrij blijven.

verwarmingBetaalt huurder dan zelf de herstelling? Dat is niet altijd het geval. Het is niet omdat de huurder het onderhoud niet uitvoerde dat hij alle herstelkosten sowieso moet betalen. Dat kan enkel indien u als verhuurder aantoont dat het gebrekkig onderhoud de oorzaak was van het defect.

Contacteert uw huurder u omdat de verwarming stuk is, ga dan na of hij het onderhoud correct uitgevoerd heeft tijdens de laatste jaren. Is dat niet zo, vraag dan dat hij – voor u effectief een hersteller stuurt – zijn akkoord bevestigt met de aanstelling van deze hersteller. Laat hem ook bevestigen dat hij zich akkoord zal verklaren met de bevindingen die deze hersteller zal doen over de oorzaak van de schade.

Hierdoor vermijdt u dat de rechter nadien vindt dat de hersteller partijdig was omdat u hem eenzijdig contacteerde.

Stelt de hersteller vast dat het slechte onderhoud de oorzaak is, dan kunt u de factuur door uw huurder laten betalen.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 13/01/14


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be