Verhuren voor korte duur

U verhuurt voor korte duur, wat op het einde?

U heeft een appartement dat u verhuurt voor een vaste termijn van één jaar. ­Eindigt die huur dan automatisch als dat jaar om is of moet u toch nog iets doen? Kunt u het contract van korte duur eventueel ook verlengen voor nog eens één jaar?

Woninghuur voor korte duur?

De meeste woninghuur contracten worden inderdaad gesloten voor negen jaar, maar dat is gewoon omdat dit de algemene regel is. Is er niets speciaals voorzien, dan is het dus sowieso voor negen jaar én dan kan de huurder het contract opzeggen met een opzeg van drie maanden.

Een huur van korte duur kan ook. Het kan bv. handig zijn bij wijze van ‘proef­periode’ om te zien of een bepaalde huurder u bevalt. Ook als u er zeker van wilt zijn dat de huurder minstens een bepaalde periode zal blijven, kan een huurcontract van korte duur een oplossing zijn. In principe kan zo’n contract immers niet vervroegd opgezegd worden.

Wilt u afwijken van de algemene duur van negen jaar, dan kan dat dus perfect met zo’n contract van korte duur, maar… dat kan dan nooit langer zijn dan drie jaar. Een contract van één of twee jaar kan dus perfect, maar van vier jaar niet.

Wat op het einde van de termijn?

Ook al is het ­contract gesloten voor een bepaalde termijn, het eindigt niet automatisch op het einde van de looptijd. Wilt u het contract met die bepaalde huurder niet verderzetten, dan moet u hem dus wel ­degelijk een opzeg geven. Ook de huurder moet een opzeg geven als hij niet verder wil blijven huren na de afgesproken termijn.

Doet u niets, dan loopt het huurcontract gewoon verder én met dien ver­stande dat het dan ineens een gewone woninghuur wordt van negen jaar. Het is dan m.a.w. de algemene regel die van toepassing wordt.

Die huur van negen jaar wordt in zo’n geval ­overigens geacht reeds ingegaan te zijn op de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst van korte duur van start ging. Daar kunt u niet van afwijken. Na een huur van bv. drie jaar loopt de woninghuur dus niet meer voor negen jaar, maar wel nog voor de resterende zes jaar.

Kunt u het (korte huur) contract ook verlengen?

Dat kunt u eventueel wel, zij het wel maar één keer én ­zonder dat u in totaal over de drie jaar gaat. Een contract van één jaar kunt u dus één keer verlengen met nog eens een jaar (maar dan is het gedaan) of ineens verlengen met twee jaar.

Het contract eindigt niet vanzelf en moet dus wel degelijk opgezegd worden, anders wordt het sowieso een contract van negen jaar. U zou dat eventueel wel kunnen vermijden door het contract nog één keer te verlengen.

Bron: Indicator dd. 13/8/2009


korte duur - huurproblemenwww.huurproblemen.be