Betalen voor verbeteringswerken van de huurder?

Moet u betalen voor de werken van uw huurder?

Uw huurder vraagt u of hij in uw huurhuis een terras of een nieuwe vloer mag aanleggen. Wat gebeurt hiermee op het einde van de huur? Kan hij voor deze verbeteringswerken aan u als verhuurder een vergoeding vragen?

Uw huurder is een knutselaar…

Hij bricoleert in uw huurwoning… Zo legt hij een terras aan, een nieuw vloer, een tuinomheining, enz.

Wat daarmee op het einde van de huur? Belangrijk is in dat geval of die afsluiting verankerd is in de grond of niet. Kan uw huurder die afsluiting op het einde van de huur gewoon meenemen, dan kunt u dat als verhuurder uiteraard niet beletten. Zolang hij de woning terug in dezelfde staat achterlaat als ze was bij het begin van de huur, kunt u de huurder immers niets verwijten.

verbeteringswerken-huurhuisDergelijke werken kan de huurder in feite uitvoeren zonder uw toestemming. Hij kan immers nog altijd de woning in dezelfde staat terug afleveren op het einde van de huur. Wil hij vermijden dat u dit vraagt, dan moet hij wel vooraf uw toestemming vragen.

En de nieuwe vloer? Dergelijke werken zijn uiteraard niet meeneembaar door de huurder. De verbeteringswerken gedaan door de nieuwe vloer wordt dus willens nillens op het einde van de huur uw eigendom.

Werden de werken slecht uitgevoerd en/of vormen ze een minderwaarde voor het pand, dan kunt u vragen dat de huurder de woning herstelt of u hiervoor een schadevergoeding betaalt.

Kan huurder een vergoeding vragen?

Liet de huurder bv. nieuwe gordijnen maken, dan kan hij u een vergoeding vragen om die te behouden. Gaat u daar niet op in, dan kan hij immers de oude gordijnen terug ophangen.

Uw huurder kan zo ook de tuinafsluiting verwijderen en meenemen als hij daardoor de tuin niet beschadigt.

Laat uw huurder de nieuwe gordijnen achter zonder dat hij hiervoor een vergoeding vraagt, dan zet u dit het best op papier, bv. n.a.v. de plaatsbeschrijving. Doet u dat niet, dan riskeert u immers dat de huurder hiervoor nadien toch nog een vergoeding zou vragen.

En de niet-wegneembare werken? Daarover is er nogal eens discussie. Sommige rechters vinden dat u als verhuurder daar niet voor moet betalen, zeker als u geen toestemming gaf. Anderen maken een onderscheid tussen werken die nodig zijn, nuttig zijn of luxewerken. Volgens hen moet u als verhuurder voor de nodige en nuttige werken wel een vergoeding betalen. De huurder kan u de meerwaarde dan dus aanrekenen…

Omdat er hierover na het einde van de huur nogal eens discussie komt, kunt u hierover een clausule in het contract zetten. Voorzie bv. dat “alle door de huurder uitgevoerde verbeteringswerken of renovatiewerken definitief verworven zijn door de eigenaar zonder dat de huurder hiervoor een vergoeding kan vragen .

Vraagt uw huurder u of hij een badkamer of een terras mag aanleggen, dan maakt u het best een addendum op bij het huidige huurcontract. U maakt bv. afspraken over welk terras dit precies gaat zijn, in welke materialen en wat er gebeurt op het einde van de huur, bv. of u al dan niet de meerwaarde vergoedt. Spreekt u dit duidelijk af, dan vermijdt u die discussie op het einde van de huur.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 07/05/2014


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be