Samen huren, samen contract ondertekenen?

Samenwonen

Om voldoende budget bijeen te sparen om een woning te kopen, huren de meeste jonge koppels die gaan samenwonen vaak eerst een woning. Maar is het wel noodzakelijk dat beide partners de huurovereenkomst ondertekenen? Het is een vraag die ik geregeld op mijn bord krijg.

Getrouwd of wettelijk samenwonend

samenwonenIndien je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, dan volstaat het dat een van beide partners de huurovereenkomst ondertekent. Louter door het feit dat je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, word je allebei beschouwd als huurder. Dat betekent ook dat elke partner voor 100% van de huurprijs kan worden aangesproken. De verhuurder moet in dit geval ook de opzeggingen, kennisgevingen en exploten steeds aan beiden afzonderlijk bezorgen. Een opzegging door de huurder is daarenboven slechts geldig als deze van beide partners uitgaat.

Feitelijk samenwonend

Voor feitelijk samenwonenden geldt een ander verhaal. Onderteken je beiden het huurcontract, dan word je elk voor de helft medehuurder. Dat betekent dat je beiden slechts elk voor de helft van de huurprijs kan worden aangesproken. Je kan hiervan in het huurcontract afwijken door een clausule op te nemen die bepaalt dat je beiden hoofdelijk en solidair gehouden bent tot alle verplichtingen van het contract.

Ondertekent enkel je partner het huurcontract, dan word jij niet automatisch medehuurder. Enkel diegene die ondertekende moet de huurprijs betalen. Weet dat je in dat geval ook niet beschermd bent indien je partner die het contract ondertekende overlijdt. Dan ben je als langstlevende slechts een ‘bezetter’ en kan je in principe geen aanspraak maken op de woning. Je doet er met andere woorden beter aan om de huurovereenkomst allebei te ondertekenen. Zekerheid boven alles, toch?

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cibweb.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be