Problemen met uw huurder?

Nachtlawaai, drugs, beschadigingen, huurachterstand…

Het leven van een verhuurder gaat niet altijd over rozen. Problemen duiken onverwacht op. Welke procedures volgt u het best wanneer u met een ‘slechte huurder’ te maken krijgt? Wie kan u helpen? En wanneer kunt u een huurder uitzetten?

Wat te doen

Bij een huurconflict heeft zowel de huurder als de verhuurder er alle baat bij eerst met de ander te overleggen. Als verhuurder kunt u daarbij teruggrijpen naar de huurovereenkomst en/of het reglement van mede-eigendom.
Is de huurovereenkomst onvolledig, refereer dan aan het Burgerlijk Wetboek (artikels 1708 tot 1762) en de wet over de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats. Volstaat dat nog niet om het geschil in der minne te regelen, dan kan een oproeping in verzoening voor de vrederechter een oplossing bieden. Die is gratis en er is geen advocaat voor nodig. Als dat niet lukt, kunt u niet anders dan een juridische procedure beginnen.

bron: Netto  dd. 23/11/2015


Problemen - Huurproblemen

www.huurproblemen.be