Plaatsbeschrijving opmaken


Een plaatsbeschrijving opmaken

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is belangrijk. In zo een document kunnen alle reeds bestaande beschadigingen in het huurpand opgetekend worden. Op die manier is het duidelijk in welke toestand de woning verkeerde vooraleer de huurder ze betrok. Eventuele latere discussies over welke beschadigingen reeds bestonden kan u zo vermijden.  Op het einde van de huur kan u dan, aan de hand van de beschrijving, de begintoestand vergelijken met de eindtoestand van de woning.

Een plaatsbeschrijving moet u best zo gedetailleerd mogelijk opmaken. U kan dit zelf doen of door een gespecialiseerde derde laten uitvoeren,waarbij de kosten worden gedeeld door beide partijen.

Wanneer moet de plaatsbeschrijving worden opgemaakt

Als de huurtijd meer dan één jaar bedraagt : ofwel in de periode dat de woning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste maand dat ze wordt gebruikt.

Als de huurtijd minder dan één jaar bedraagt: ofwel in de periode dat de woning niet wordt gebruikt ofwel tijdens de eerste vijftien dagen dat ze wordt gebruikt.


Lees meer veelgestelde vragen op onze FAQ pagina of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwspagina. Heeft u zelf een vraag stel ze dan hier.


Plaatsbeschrijving - Huurproblemen

www.huurproblemen.be