Overdracht van huur door de huurder


Overdracht van huur?

Bij een overdracht van huur draagt de huurder zijn huur (voor de resterende huurtijd uit de oorspronkelijke huurovereenkomst) over aan een nieuwe huurder, en dit voor de nog overblijvende lopende periode.

Dit kan enkel en alleen indien de verhuurder schriftelijk en voorafgaand zijn toestemming geeft. Dit is een essentiële en dus absolute voorwaarde. Zonder deze toestemming is er geen sprake van een rechtsgeldige handeling en kan de verhuurder de nodige stappen ondernemen lastens de huurder.
De overdrager van de huur wordt ontheven van elke toekomstige verplichting, tenzij dit anders wordt bepaald in de akte waarin de verhuurder toestemming tot de huuroverdracht gaf.


Lees meer veelgestelde vragen op onze FAQ pagina of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwspagina. Heeft u zelf een vraag stel ze dan hier.


Overdracht - Huurproblemen

www.huurproblemen.be