Moet ik als huurder van een woning onroerende voorheffing betalen?

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing voor een gehuurde woning mag nooit ten laste van de huurder zijn. Het is de verhuurder-eigenaar die deze belasting moet betalen. In de huurovereenkomst kan dit ook niet anders worden overeengekomen.

Dit geldt wel enkel voor de woninghuur en dus niet voor huurovereenkomsten naar gemeen recht, zoals bijvoorbeeld de huur van een garage, een tweede verblijf, … Evenmin geldt dit voor handelshuurovereenkomsten. Bij dergelijke huurovereenkomsten kan dus wel worden voorzien dat de huurder de onroerende voorheffing zal moeten betalen.

Verminderingen mogelijk?

onroerende voorheffingAfhankelijk van de gezinstoestand van de huurder, kan de verhuurder-eigenaar onder bepaalde voorwaarden wel een vermindering van onroerende voorheffing krijgen. De huurder mag het bedrag van die vermindering dan aftrekken van de huurprijs.

Voorwaarden:

  • Huurder van een woning in het Vlaams Gewest en je hebt twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen. Aangezien je zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst aan de verhuurder-eigenaar worden toegekend. Die moet deze dan verrekenen met de maandelijkse huurprijs.

OF

  • Wanneer je gezin één of meerdere gehandicapte personen telt. Deze vermindering wordt niet automatisch aan de verhuurder-eigenaar toegekend. Als huurder moet je dit zelf melden. Deze melding hoef je slechts éénmalig te doen. Eens je gegevens bij de Vlaamse Belastingdienst zijn gekend, wordt de vermindering jaarlijks automatisch toegekend aan de verhuurder, ook als je zou verhuizen. Je krijgt als huurder telkens schriftelijk bericht van het bedrag van de vermindering.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cibweb.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be