Onderhuur door de huurder


Wat is onderhuur?

Wanneer de huurder een deel van het gehuurde pand doorverhuurt aan een derde spreekt met van onderhuur. De oorspronkelijke huurder is dus zowel huurder ( ten opzichte van de oorspronkelijke verhuurder/huisbaas) als verhuurder ( ten opzichte van zijn onderhuurder).

Mag ik onderverhuren?

De huurder die een woning huurt die hij gebruikt als ‘hoofdverblijfplaats’, mag deze woning niet volledig onderverhuren. Met de instemming van de verhuurder mag hij een gedeelte onderverhuren op voorwaarde dat het resterende gedeelte tot zijn ‘hoofdverblijfplaats’ bestemd blijft. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar men eet, slaapt, zich ontspant,… en dus effectief woont.

Indien de onderhuurder het goed ook tot zijn ‘hoofdverblijfplaats’ bestemt, dan gelden enkele bijzonderheden:

  • De duur van de onderverhuring mag de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen.
  • De huurder moet vooraf de onderhuurder in kennis stellen van zijn hoedanigheid en van de omvang van zijn rechten.
  • Wanneer de verhuurder aan de hoofdhuurovereenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem ervan in kennis stellen dat de onderverhuring op dezelfde dag als de hoofdhuurovereenkomst beëindigd wordt.
    Wanneer de huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven, samen met een afschrift van de opzegging die hij aan de verhuurder richt, en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur.

Zoals aldus blijkt uit het bovenstaande, is onderverhuren aan heel wat regels verbonden welke het vaak ingewikkeld maken voor zowel de verhuurder als de huurder en de onderhuurder. Belangrijk is dus om u vooraf goed te informeren en vergeet ook zeker niet het akkoord van de verhuurder te verkrijgen. Zo vermijdt u al een eerste conflict tussen uzelf als hoofdhuurder en de eigenaar van het pand.


Lees meer veelgestelde vragen op onze FAQ pagina of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwspagina. Heeft u zelf een vraag stel ze dan hier.


Onderhuur - Huurproblemen

www.huurproblemen.be