Onderhoudt uw huurder het pand?

Huurschade of slecht onderhoud bij einde van de huur

Hoe pakt u de zaken het best aan als bij het einde van de huur blijkt dat uw pand slecht onderhouden is of als u huurschade vaststelt? Wat doet u met de sleutels als u naar de rechter stapt omdat u niet met de huurder tot een akkoord komt? Wanneer mag u met de herstellingswerken beginnen? Is de huurder dan ook aansprakelijk voor huurverlies? Wat bepaalt u daarover het best in het contract?

Goede huisvader

Uw huurder moet uw pand ‘als een goed huisvader’ onderhouden. Hij is aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt. Hij moet op het einde van de huur zijn spullen meenemen en mag dus ook geen rommel achterlaten. Houdt de huurder zich daar niet aan, dan kunt u van hem een schadevergoeding vragen om de kosten te vergoeden om de woning terug in een ‘normale’ toestand te brengen.

Hoe schade bewijzen?

onderhoud - huurschadeAls u beweert dat uw huurder schade veroorzaakte of het pand liet verkommeren of geen onderhoud deed moet u dat wel kunnen bewijzen. Maak altijd bij aanvang van de huur een omstandige plaatsbeschrijving op. Dat is trouwens ook wettelijk verplicht. Een clausule in de overeenkomst dat de huurder de woning in perfecte staat ontvangen heeft is niet geldig. Is er geen plaatsbeschrijving, dan bestaat er een vermoeden dat de huurder het gehuurde goed ontving in de staat waarin het zich bevindt bij het einde van de huur. Dat vermoeden is weerlegbaar, bv. met getuigen of met facturen waaruit blijkt dat u allerhande werken deed vooraleer de huurder de woonst betrok, enz. In de praktijk is dat bewijs echter bijzonder moeilijk te leveren.

Wanneer met ik met (herstel)werken beginnen?

U moet in principe wachten met de werken tot de huurovereenkomst een einde nam. Tenzij de huurder het daarmee eens is, kunt u tijdens de huurovereenkomst zelfs geen aannemers laten langskomen om een offerte te maken. Zijn de werken noodzakelijk door schade veroorzaakt door de huurder of door een gebrekkig onderhoud, dan kunt u wel vragen dat de huurder u een vergoeding betaalt voor de tijd dat uw huurpand onbeschikbaar is om opnieuw te verhuren.

Tijdens de huur stelt u huurschade vast

Als u in de loop van de huur al vaststelt dat uw huurder de huurwoning niet degelijk onderhoudt, dan kunt u hem aangetekend aanmanen dat alsnog te doen. Helpt ook dat niet en loopt het echt de spuigaten uit, dan kunt u naar de vrederechter stappen. U kunt daar dan zelfs vragen dat de huurovereenkomst ontbonden wordt ten laste van de huurder.

Onthou dus dat U best de huurder aangetekend kan uitnodigen voor een afsluitende plaatsbeschrijving als u problemen verwacht. Komt u niet tot een akkoord over de plaatsbeschrijving of de schadevergoeding, dan moet u naar de rechtbank stappen. Neem de sleutels dan niet in ontvangst. Stuurt de huurder ze gewoon op, geef ze dan bij een deurwaarder in bewaring en maak aangetekend voorbehoud m.b.t. de staat van het pand.

 

Bron Indicator dd. 01/04/15


 

cropped-Logo.jpgwww.huurproblemen.be