Mag je als huurder onderverhuren?

Onderverhuren, mag dat?

Ik huur een woning als hoofdverblijfplaats, maar wil die op mijn beurt voor een stuk aan een vriend onderverhuren. Mag dat ? Deze vraag kreeg ik onlangs op mijn bord. Hoewel mijn antwoord ‘ja’ luidde, plaatste ik er ook snel een ‘maar’ achter.

Toestemming verhuurder

onderverhurenWe spreken van onderverhuring wanneer de huurder een deel van de woning die hij als hoofdverblijfplaats huurt, aan iemand anders verhuurt. Die andere persoon is dan de onderhuurder. Let op, je moet hiervoor wel de toestemming krijgen van de verhuurder. Ook belangrijk: de hoofdhuurder moet de onderhuurder van zijn hoedanigheid en rechten op de hoogte brengen.

Leeft de onderhuurder de regels niet na, dan draag je als hoofdhuurder een verantwoordelijkheid tegenover de hoofdverhuurder. Tussen de hoofdverhuurder en de onderhuurder bestaat er immers geen rechtstreekse juridische relatie.

Geen volledige onderverhuur

Haal het ook niet in je hoofd de volledige woning onder te verhuren, dat  is principieel verboden.  Je kan slechts een gedeelte onderverhuren, mits toestemming en op voorwaarde dat je het overblijvende gedeelte als hoofdverblijfplaats blijft gebruiken. De duur van de onderhuur mag ten slotte de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overschrijden. Loopt de huurovereenkomst bijvoorbeeld nog twee jaar, dan mag de onderhuurovereenkomst geen langere looptijd dan deze twee jaar hebben. Goede afspraken maken is dus zoals steeds de boodschap.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cibweb.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be