Kosten en lasten bij huur


Welke kosten en lasten komen in aanmerking

De huurder staat enkel in voor de kosten en lasten die in de huurovereenkomst zijn overeengekomen. Zoals bv. water, elektriciteit, huisvuilbelasting, etc…

De onroerende voorheffing dient steeds door de verhuurder te worden voldaan.

Indien de huurder volgens het huurcontract bepaalde kosten en lasten moet betalen, kan de verhuurder die maar opeisen als er aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de aan de huurder aangerekende kosten en lasten moeten in een afzonderlijke rekening worden opgegeven. Die rekening moet gedetailleerd zijn. Voor elke aparte kost moet een bepaald bedrag vermeld worden!
  • de kosten en de lasten moeten werkelijke uitgaven van de verhuurder zijn. Dit geldt uiteraard niet wanneer er uitdrukkelijk is overeengekomen dat er een forfaitair bedrag moet worden betaald.
  • de verhuurder moet bewijsstukken van elke aangerekende kost (of last) voorleggen.

Lees meer veelgestelde vragen op onze FAQ pagina of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwspagina. Heeft u zelf een vraag stel ze dan hier.


Kosten en lasten - Huurproblemen

www.huurproblemen.be