Huurwaarborg bij eigendomshuur


De huurwaarborg

De huurwaarborg die de huurder moet voldoen mag maximaal twee maanden huur bedragen. Voorwaarde is wel dat de huurder deze waarborg in één keer volledig betaalt.

Indien de huurder kiest voor een bankwaarborg en deze huurwaarborg niet in één keer kan of wil betalen, mag de verhuurder drie maanden waarborg vragen.

Deze huurwaarborg wordt bij een financiële instelling op een rekening op naam van de huurder geplaatst. De verhuurder is bevoorrechte partij op deze rekening. Wanneer er later schade zou zijn aangericht in het huurpand of indien er huurachterstal is, kan de verhuurder zijn voorrecht aanspreken.

Wanneer de waarborg niet op naam van de huurder wordt geplaatst kan de huurder intrest vorderen van de verhuurder (marktconform). Deze intrest wordt dan telkens gekapitaliseerd.

Einde van de huur / deblokkering van de waarborg

De rekening met de waarborg en intresten kan worden vrijgegeven ten bate van de huurder of van de verhuurder. De manier waarop erover kan beschikt worden, verschilt naargelang ze al dan niet akkoord zijn over de deblokkering.

Zijn beiden akkoord over de deblokkering, dan kunnen zij over het bedrag op de rekening beschikken als zij hun schriftelijk akkoord, opgemaakt ten vroegste na beëindiging van de huurovereenkomst, voorleggen.

Als zij niet tot een akkoord komen, moeten ze naar de rechter. De huurder (of verhuurder) kan op voorlegging van (een afschrift van) de rechterlijke beslissing over de rekening beschikken.


Lees meer veelgestelde vragen op onze FAQ pagina of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwspagina. Heeft u zelf een vraag stel ze dan hier.


huurwaarborg - Huurproblemen

www.huurproblemen.be