Er blijft discussie over huurschade

Hoeveel aanrekenen voor huurschade?

Als de huurder het eens is over welke huurschade er is op het moment waarop hij vertrekt, dan nog is er soms discussie over het bedrag dat u daarvoor kunt aanrekenen.

Dan maar een expert aanstellen? Dat kan, als u en de huurder hiermee akkoord zijn. U kunt bv. voorstellen dat dezelfde expert die bij aanvang de plaatsbeschrijving maakte, nu ook de huurschade zal vaststellen.

U kunt ook overeenkomen met uw huurder om elk een eigen expert aan te stellen, zodat die samen de huurschade bepalen. Ook hier kunt u uw huurder echter niet toe dwingen…

Eenzijdig een expert aanstellen?

Heeft dat zin? Mogelijk is dit niet voorzien in het huurcontract en komt u er niet uit met uw huurder. In dat geval is het al moeilijker om de huurschade vast te kunnen stellen.

Een gerechtsdeskundige laten aanstellen? Dat is een goede piste als uw huurder solvabel is. U stelt dan een procedure in bij de vrederechter en vraagt om een gerechtsdeskundige te vorderen.

Huurschade

De meestal nogal pittige kosten van zo’n deskundige moet u als verhuurder dan wel voorschieten, maar kunt u achteraf verhalen op de huurder indien hij ongelijk krijgt.

Dan maar zelf een expert aanstellen? Dat is aanlokkelijk. In dat geval verliest u minder tijd en kunt u de kostprijs zelf in de hand houden.

Is dat dan een goed idee? Meestal niet. Het probleem is dat een eigen expert niet als objectief beschouwd zal worden. Zijn vaststellingen kunnen nadien soms wel aanvaard worden als bewijs, toch als er ook andere elementen zijn die de schade bewijzen (rb. Brugge, 16.04.2004) .

Rechters aanvaarden die vaststellingen op zich meestal niet als bewijs. Zelfs vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder – toch een openbaar ambtenaar – worden soms geweigerd (rb. Brugge, 06.12.2002) . De vraag is of het voor u dan wel de moeite loont om die kosten te maken…

Een alternatief?

Werkt uw huurder niet mee en is hij niet solvabel, dan kunt u nog altijd op zoek naar andere manieren om het schadebedrag te bewijzen. Legt u bv. gedateerde foto’s en door u betaalde herstelfacturen voor omdat uw huurder niet meewerkt, dan wordt dit soms door de rechter aanvaard als een bewijs van de schade.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 12/11/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be