De huurprijs herzien? Kan dat?

Kan de huurprijs worden herzien?

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, en sommige (ver)huurders zitten al met de handen in het haar. Zo kreeg ik onlangs een vraag van een ongeruste huurder.  De verhuurder had hem laten weten dat hij de huurprijs vanaf volgende maand zou optrekken. “Kan dat wel zomaar?”, vroeg de man zich af.

Bij huurovereenkomsten voor een hoofdverblijfplaats kan de verhuurder niet zomaar de prijs van zijn huurwoning verhogen. Gaat het om een overeenkomst van korte duur (drie jaar of minder), dan ligt de huurprijs vast en is een herziening dus onmogelijk. Voor huurovereenkomsten van negen jaar of meer  is een herziening wel mogelijk. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen aan de andere partij een verlaging of verhoging van de huurprijs vragen.  Die aanvraag moet gebeuren tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het einde van elke driejarige periode.

Geen akkoord tussen de partijen

huurprijs - herzienRaken de partijen het niet eens over de herziening van de huurprijs,  dan kan de vragende partij zich richten tot de vrederechter.  Dit moet dan gebeuren tussen de zesde en derde maand voorafgaand aan het einde van elke driejarige periode van de huurovereenkomst. De vrederechter zal de herziening slechts in twee gevallen toestaan.

Hij zal instemmen met een herziening, als de vragende partij bewijst dat de normale huurwaarde van de woning door nieuwe omstandigheden 20 % hoger of lager ligt dan de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs.  Daarnaast zal een vrederechter een herziening toestaan als de verhuurder bepaalde werken in de huurwoning heeft uitgevoerd, waardoor de werkelijke huurwaarde minstens 10% meer bedraagt.  Is de herziening van de huurprijs een feit, dan gaat deze in vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cibweb.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be