Wat als uw huurders gaan scheiden?

Uw huurders gaan scheiden: wat met de huur?

U verhuurt een huis aan een getrouwd of wettelijk samenwonend koppel. Er komt echter een haar in de boter te zitten en een van hen verlaat de woning en vraagt de scheiding aan. Heeft dat ook gevolgen voor de huur?

Uw huurders gaan scheiden

Als uw huurders getrouwd zijn en destijds allebei het huurcontract tekenden, heeft het feit dat ze gaan scheiden geen gevolgen voor u. Ze blijven ondanks de echtelijke moeilijkheden allebei uw huurder.

U kunt dus van beiden blijven eisen dat ze de verplichtingen nakomen zoals de betaling van de huur. U kunt de betaling van de huur dus ook nog vragen aan degene die verhuist. Zelfs nadat ze uiteindelijk uit de echt gescheiden zijn…

Degene die vertrekt zegt op? Ook dat verandert niets. Een opzeg is immers maar geldig als die van beide huurders uitgaat.

scheiden huurdersIn hun onderlinge relatie kunnen de huurders wel afspreken – zelfs voor de rechtbank – wie er in de woning blijft en wie verhuist. Ze kunnen ook overeenkomen dat een van hen bv. verder de huur betaalt aan u.

Echter, U hoeft met dergelijke afspraken geen rekening te houden. Zo’n afspraak is wat men noemt niet tegenstelbaar aan u. Dit geldt zelfs als beide huurders u van die afspraken samen op de hoogte brengen.

Als u dat wilt, dan kunt u wel beslissen om met één huurder verder te gaan. Denk daar goed over na. Als die namelijk zijn huurdersverplichtingen niet nakomt, dan kunt u niet meer terecht bij de andere.

Anders bij een wettelijke samenwoning?

Neen, in dat geval als uw huurders een overeenkomst tekenden op de burgerlijke stand van de gemeente, gelden dezelfde regels als wanneer ze gehuwd waren.

De echtscheiding van uw huurders heeft geen gevolgen als ze beiden het huurcontract ondertekenden. Tekende maar een van hen het contract, dan kunt u zodra de wettelijke samenwoonst of het huwelijk eindigt, de andere niet meer aanspreken.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 05/05/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be