Uw huurder onderhoudt de tuin niet…

Uw huurder onderhoudt de tuin niet.

Nu het zomer is, moet er ook in de tuin van uw huurhuis gewied en gesnoeid worden. Wat als uw huurder dit niet doet en zijn buren hierover bij u komen klagen?

De buren komen bij u klagen dat uw huurder de tuin van uw huurwoning niet onderhoudt en dat onkruid, overhangende takken e.d. weelderig tieren in de tuin van uw huurwoning.

De klagende buren naar uw huurder verwijzen? Spijtig genoeg kunt u er zich niet altijd zo eenvoudig van afmaken, zo bleek uit een recente uitspraak. Indien uw huurder blijft stilzitten en de tuin verder laat overwoekeren, dan kunnen de buren u als eigenaar van de grond wel degelijk voor de vrederechter brengen op basis van burenhinder, zei de rechter (vonnis vrederechter Zomergem, 24 juni 2011). Of u hierover al dan niet afspraken maakte met uw huurder, is immers niet de zaak van de buren…

Zelf achter de veren van uw huurder zitten?

Tuin - huurder - onderhoudenEr zit dus niets anders op… Wijs hem erop dat het snoeien van bomen en hagen behoort tot het ‘onderhoud’ van de tuin en dat hij dit dus op zich moet nemen. Om elke discussie te vermijden, neemt u het best ook uitdrukkelijk in het huurcontract op dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tuin en som op wat er precies moet gebeuren, bv. het snoeien van rozen, distels verwijderen, enz. Hoe meer u dit detailleert, hoe minder discussie er nadien immers mogelijk is…

Wilt u liever zelf het een en ander komen snoeien?

Voorzie ook dit dan uitdrukkelijk in het huurcontract en verwittig uw huurder vooraf wanneer u dit komt doen. U kunt immers niet zomaar ‘de privacy’ van uw huurder schenden, ook al moet u dan alleen in de tuin zijn…

Maakt de buurman er een zaak van voor de vrederechter, dan kunt u op basis van deze afspraken in het huurcontract uw huurder betrekken in dat proces. Dat kan immers perfect door op uw beurt uw huurder te dagvaarden ‘in tussenkomst en vrijwaring’.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 22/03/13


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be