Huurder overleden: wat nu?

Uw huurder is overleden, wat met het huurcontract?

U verneemt dat uw huurder overleden is. Eindigt daardoor het huurcontract of zetten de erfgenamen dit automatisch verder? Wat doet u met de inboedel als er geen erfgenamen zijn?

Wat als uw huurder overlijdt?

Ook na het overlijden van uw huurder loopt het huurcontract in principe gewoon verder. Het zijn de erfgenamen – meestal de naaste familie dus – die de huur automatisch verder zetten. Omdat ze hier dikwijls niet van op de hoogte zijn, is het best dat u hen na het overlijden contacteert. U kunt met hen dan eventueel afspraken maken over het stopzetten van de huur en het leegmaken van het pand.

Hoe vindt u contactgegevens van de familie? Het eenvoudigste is meestal om deze informatie te vragen bij de buren, in het ziekenhuis of bij de begrafenisondernemer. Lukt het niet om daar die gegevens te bekomen, dan kunt u navragen op de dienst bevolking van de gemeente waarin uw huurder woonde wie de naaste familie is. Neem dan wel uw huurcontract mee om aan te tonen dat u een ‘belanghebbende’ bent.

Akkoord over de beëindiging

overleden - huurderIs er familie, dan willen zij het huurcontract waarschijnlijk niet verderzetten. In dat geval mag u perfect vragen dat de erfgenamen een opzegvergoeding betalen. Gebruikelijk is dat die in dit geval beperkt wordt tot bv. een tweetal maanden huur.

U zet het best op papier dat de huur stop­gezet wordt en welke vergoeding de erfgenamen u eventueel nog moeten betalen. Het is in principe voldoende indien u dit akkoord door één erfgenaam laat tekenen. Verder neemt u op dat “zij verklaren het goed leeg te zullen maken en u ten laatste op (bepaalde datum) de sleutels zullen bezorgen”.

Wat als er geen erfgenamen zijn?

Zijn er geen erfgenamen of deelt de familie mee dat ze de nalatenschap zullen verwerpen, dan is het voor u als verhuurder een ander paar mouwen.

De standaardprocedure is dat u als verhuurder in dat geval aanklopt bij de rechtbank van eerste aanleg en de aanstelling van een ‘curator over de onbeheerde nalatenschap’ vraagt. Soms kan die procedure echter lang duren. Dikwijls blijkt aan het einde van de rit dan ook nog eens dat er niet veel meer in de nalatenschap zit. Intussen mag u zelf de inboedel niet leeghalen en blijft uw pand dus onverhuurd…

Soms is er een beter alternatief… Dit is met name zo als er geen erfgenamen zijn en als de waarde van de inboedel lager ligt dan € 1.240. In dat geval kunt u beter een korte procedure volgen voor de vrederechter. Als schuldeiser kunt u immers aan de vrederechter vragen dat hij het sterfhuis verzegelt. De vrederechter kan dan zelf ter plaatse gaan, een inventaris opstellen en onmiddellijk een curator aanstellen (op basis van artikel 1154 Gerechtelijk Wetboek). Die curator kan dan de inboedel verkopen.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 03/12/12


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be