Huurder werkt maar betaalt de huur niet…

Die huurder verdient genoeg om u te betalen…

Onlangs kwam in de media dat het aantal loonbeslagen fors ge­­stegen is. Ook verhuurders maken er meer en meer gebruik van. In welk geval kan dat precies en kunt u als verhuurder ook werken met een zgn. loonoverdracht?

Betaling vragen aan de werkgever?

Verhuurt u een woning aan een huurder die een ‘behoorlijk’ loon heeft, maar u toch de huur niet betaalt, dan kunt u in sommige gevallen rechtstreeks aan zijn werk­gever vragen om u te betalen.

huurder - achterstandOm zo’n loonbeslag te leggen, moet u wel een vonnis ­kunnen voorleggen waarin uw huurder verplicht wordt om bv. achterstallige huur te betalen. Betaalt uw huurder na zo’n vonnis niet spontaan, dan kunt u aan een gerechtsdeurwaarder vragen om beslag te leggen op zijn loon.

Het heeft enkel zin als hij ‘genoeg’ verdient. De voorwaarde is immers dat de werknemer netto voldoende loon overhoudt. Verdient hij netto minder dan € 1.073 per maand, dan heeft het geen zin om beslag te leggen, want dit deel van het loon is niet voor beslag vatbaar. Tussen € 1.073 en € 1.391 is slechts een deel voor beslag vatbaar.

Let op! Heeft uw huurder kinderen ten laste, dan liggen de grenzen van wat beslagbaar is en wat niet nog anders. Het is bovendien steeds mogelijk dat er nog andere schuldeisers zijn die voorrang krijgen.

Zijn er betere alternatieven?

Een doorlopende opdracht eisen? Dat kunt u uiteraard altijd opnemen in het huurcontract, maar echt afdwingbaar is dat natuurlijk niet, laat staan controleerbaar. Uw huurder kan dat ­overigens te allen tijde intrekken. Een garantie op betaling is dat dus allerminst.

Een domiciliëring dan? Dat is op zich al iets dwingender omdat u dan rechtstreeks bij de bank van de huurder gaat aankloppen, maar ook dat kan de huurder altijd intrekken. Staat er geen geld op zijn rekening, dan werkt het uiteraard ook niet.

Vooraf een loonoverdracht afspreken. Dat is een minder gekend alternatief… Een loonoverdracht is iets wat vooral door kredietgevers zoals banken frequent toegepast wordt, maar ook voor u als verhuurder is zo’n loonoverdracht mogelijk.

Het komt erop neer dat uw huurder u vooraf in een aparte overeenkomst los van het huurcontract de toestemming geeft om bij wanbetaling rechtstreeks aan zijn werkgever de betaling te vragen.

Let op! Bij een loonoverdracht gelden dezelfde loongrenzen als bij loonbeslag. Voor een huurder die niet veel verdient, is het dus geen oplossing.

Kan dat ook zonder naar de rechter te stappen?

Dat is het voordeel van zo’n loonoverdracht. Betaalt uw huurder de huur niet, dan volstaat het om de loonoverdracht via een aangetekende brief aan uw huurder te laten weten en een kopie aan zijn werkgever te sturen. Na tien dagen stuurt u via aange­tekende brief ook een kopie van de overeenkomst naar zijn werkgever, waarop u vermeldt “voor eensluidend verklaard”.

Uw huurder kan binnen de tien dagen ‘verzet’ aan­tekenen tegen de loonoverdracht via een aan­ge­tekende brief aan zijn werkgever. In dat geval gaat de overdracht niet door en moet u toch nog naar de vrederechter stappen om uw centen te zien…

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 08/04/13


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be