Huurachterstand maar wel een dure wagen

Een dure wagen op de oprit, maar de huur betaalt hij niet…

Uw huurder heeft huurachterstand, maar wel een hele dure wagen op zijn oprit geparkeerd staan. Kunt u die als verhuurder laten verkopen samen met de inboedel? Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?

Beslag op de wagen van uw huurder?

huurachterstandIndien uw huurder de huur niet betaalt, heeft u zoals u weet, als verhuurder een voorrecht op de inboedel. U heeft dus ‘bij voorrang’ recht op de opbrengst van de verkoop van die inboedel om niet-betaald huurgeld, schade, enz. te vergoeden.

Probleem is immers dat die inboedel meestal bitter weinig opbrengt. Vaak loont het dan ook niet de moeite om er een hele procedure voor te voeren.

Daarom is het voor u als verhuurder nuttig dat u ook recht zou hebben op de opbrengst van de wagen. Het is dus van belang dat die wagen beschouwd wordt als inboedel.

Het is van belang waar de wagen staat wanneer de gerechtsdeurwaarder langskomt. Staat hij in de garage van een gehuurde woning of op de parking bij de woning (kh. Brussel, 06.06.1991) , dan is het logisch dat hij mee in beslag genomen kan worden als inboedel. In de praktijk wordt er meestal ook aanvaard dat u een voorrecht heeft op een voertuig dat op de oprit geparkeerd staat. Het geldt zelfs voor een geleased voertuig indien u als verhuurder te goeder trouw bent en niet wist dat die wagen eigenlijk aan derden toebehoort.

Hoe gaat dat concreet?

U kunt als verhuurder in eerste instantie een zgn. bewarend beslag laten leggen op de inboedel en dus ook op de wagen als uw huurder huurachterstand heeft.

De gerechtsdeurwaarder kan dat immers voor u doen. Hij moet wel voorafgaandelijk een bevel tot betaling afleveren en de huurder verwittigen dat er bij niet-betaling van de huur binnen de 24 uur pandbeslag gelegd kan worden.

Mag die wagen dan verkocht worden? Neen, nog niet direct. Het is wel een middel om de druk direct op te voeren. Om de wagen effectief te verkopen, heeft u echter een vonnis nodig. Betaalt de huurder nog niet, dan stapt u dus het best naar de vrederechter. Die kan de huurder dan veroordelen tot betaling van de huurachterstand en eventueel de ontbinding van de huur uitspreken.

Op basis van het vonnis kan de gerechtsdeurwaarder het pandbeslag omzetten in een uitvoerend roerend beslag. Betaalt de huurder nog niet, dan kunnen de in beslag genomen goederen en dus ook de wagen door de gerechtsdeurwaarder na 40 dagen gerechtelijk verkocht worden.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 29/09/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be