Hoe huurschade verhalen

Welke spelregels volgen om de huurschade te verhalen?

Een goede plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur opstellen, biedt u als verhuurder nog geen garanties dat u alle huurschade kunt aanrekenen. Wat loopt er nogal eens mis op het einde en wat is er van belang i.v.m. de sleutels?

Cruciaal is de plaatsbeschrijving

Dat is een belangrijke eerste stap… Het is en blijft super belangrijk dat u bij het einde van de huur beschikt over een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het pand bij aanvang van de huur.

Ook op het einde een plaatsbeschrijving. Wilt u de huurschade verhalen op de huurder, dan is het bovendien ook belangrijk om op het einde van de huur samen met uw huurder nogmaals een plaatsbeschrijving op te maken.

Wat kan er daarbij mislopen?

De huurder komt niet opdagen. Zonder de huurder heeft het geen zin om een plaatsbeschrijving op te maken. Komt hij niet opdagen, dan is dat alvast een streep door uw rekening.

huurschadeHet pand snel terug nodig! In dat geval zit u vast als u de huurder niet kunt bereiken om samen de huurschade vast te stellen. U kunt dan overwegen om een gerechtsdeurwaarder de stand van het pand te laten vaststellen. Dat is immers de enige manier om direct uw pand terug te kunnen gebruiken en nadien toch de schade te kunnen recupereren. De vraag is natuurlijk of die kosten opwegen tegen de huurschade…

Huurder komt, maar er is discussie. Blijft er discussie over bv. het bedrag van de schade, dan doet u er het best alles aan om toch tot een akkoord te komen. Vermijd dat de rechter zich moet uitspreken, want u riskeert dat dat een lange en dure procedure wordt.

Een rechtszaak is onvermijdelijk. Werkt de huurder niet mee of komt er geen akkoord met hem, dan zit er als verhuurder niets anders op om ofwel alles blauwblauw te laten bv. als de schade toch klein is, ofwel een rechtszaak aan te spannen.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 10/02/15


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be