Herstellingen in de huurwoning

Welke kosten zijn ten laste van de huurder?

De huurder heeft de plicht om de huurwoning te onderhouden als een goede huisvader, om hieraan te voldoen bepaalt de wet dat de huurder instaat voor het onderhoud en de huurherstellingen aan het pand. Onder huurherstellingen worden alle minder grote, maar frequente herstellingen gerekend die te wijten zijn aan het gebruik van het pand. Het betreft onder andere herstellingswerken:

  • aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen
  • aan de bepleistering van de muren van appartementen en andere woonplaatsen (tot op een meter hoogte)
  • aan vloerstenen en tegels van kamer (op voorwaarde dat slechts enkele gebroken zijn)
  • aan ruiten (behalve als de breuk te wijten is aan hagel of andere vormen van overmacht)
  • aan deuren, vensterramen, planken, enz.

Maar opgepast, niet alle huurherstellingen zijn ten laste van de huurder. Alle schade ten gevolge van  ouderdom, slijtage of overmacht zal door de verhuurder vergoed moeten worden.

herstellingenDaarnaast zal de huurder ook moeten instaan voor alle schade te wijten aan zijn/haar fout (of de fout van iemand waarvoor de huurder verantwoordelijk is). Als er bijvoorbeeld schade ontstaat in de huurwoning door een onvoorzichtige verhuizing, dan zal de huurder deze schade moeten betalen.

Welke kosten zijn ten laste van de verhuurder?

De verhuurder is verantwoordelijk voor alle andere herstellingen zijnde alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en de kleine huurherstellingen te wijten aan ouderdom, slijtage of overmacht. Deze grote herstellingen hebben betrekking op de structuur van het gebouw, de ruwbouw, enz. Het herstellen van een dak zal bijvoorbeeld ten laste zijn van de verhuurder.

De huurder van zijn kant is verplicht om de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van voornoemde herstellingen én dit via aangetekend schrijven. Hierdoor kan de verhuurder onmiddellijk ingrijpen en ergere schade voorkomen. Laat de huurder na om de verhuurder (tijdig) te verwittigen, dan loopt hij het risico dat hij zelf zal moeten opdraaien voor de kosten.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.dewaele.com


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be