Handige huurder?

Een handige huurder is niet genoeg…

Uw huurwoning voldoet niet aan de normen en moet dringend hersteld worden. Wat indien u als verhuurder daar nu geen tijd of geld aan wilt besteden? Mag u dan een handige huurder zoeken die dit herstelt in ruil voor een huurvermindering?

De huurwoning op orde stellen

Indien uw huurwoning niet voldoet aan de gewestelijke normen, mag u die woning niet verhuren. Indien u daar momenteel geen tijd of geld voor heeft, klinkt het aanlokkelijk om deze taak door te schuiven naar uw huurder.

Huurvermindering?

Een verhuurder vond dat onlangs een goede oplossing. Hij had afgesproken met de huurder dat die de gebreken zou opknappen in ruil voor een huurvermindering.

Een goede oplossing?

Neen, de rechter oordeelde onlangs dat de handige huurder geen deskundige is en de verhuurder erover moet waken dat de werken degelijk uitgevoerd worden. Hij blijft eindverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat aan de normen voldaan wordt.

De rechter oordeelde ook dat aangezien het duidelijk was dat de woning van in het begin niet voldeed aan de normen, de huur nietig was. De huurder kon het betaalde huurgeld van bij de aanvang terugvorderen.

Kan dat dan nooit?

Renovatiehuur kan eventueel wel maar… U moet er dan wel over waken dat u inderdaad een renovatiehuurcontract sluit en dat dit voldoet aan de strikte regels. Volgt u een van die regels niet, dan gaat u immers in de fout en is de huur nietig.

Een huurvermindering kan eventueel ook, voor zover het gaat om werken die de woning verfraaien. U kunt perfect voorzien dat de huurder een huurvermindering krijgt als hij de muren opnieuw schildert of de tuin inricht op zijn kosten.

Belangrijk is wel dat de termijn waarbinnen deze werken uitgevoerd worden, uitdrukkelijk vastliggen. U moet ook als verhuurder zorgen voor een tegenprestatie, bv. een huurvermindering of het feit dat u afziet van een huurprijsherziening.

Bron: Indicator dd. 8/12/15


 

huurder - Huurproblemen