Gezocht: huurder die tijdig betaalt

Uw huurder betaalt niet tijdig?

Steeds meer huurders betalen hun huur niet tijdig. Wat doet u als verhuurder het best in zo’n geval? Welke voorzorgsmaatregelen kunt u mogelijk nemen voor­aleer u met een bepaalde huurder in zee gaat?

Uw huurder betaalt u niet…

In dat geval kunt u niet zo eenvoudig ingrijpen. Eigenlijk kunt u niet veel meer doen dan een procedure aanspannen bij de vrederechter. De vrederechter kan uw huurder dan uit het pand zetten.

De vrederechter zet hem onmiddellijk uit?

Helemaal niet! Dat kent u… Vooraleer u een huurder die niet betaalt uit uw pand krijgt, vloeit er heel wat water naar de zee… De vrederechter zal meestal nog ingaan op een verzoek van uw huurder om een betalingsplan te bekomen. Volgt uw huurder het betalingsplan niet op, dan kunt u uw huurder pas effectief uit het pand zetten.

Stel zelf een afbetalingsplan voor.

huurder betaaltZo wint u nadien tijd voor de vrederechter. U speelt het best kort op de bal door zo snel mogelijk rappels te versturen en door zo snel mogelijk (bv. nadat de huurder twee maanden niet betaald heeft) een afbetalingsplan voor te stellen. Stuur het afbetalingsplan via een aangetekende brief zodat u er een bewijs van heeft.

Beter voorkomen dan genezen… Zoek een huurder die u zeker betaalt.

Vooraleer u een huurcontract sluit, kunt u uw toekomstige huurder vragen – als het een werknemer is – om zijn loonfiche te tonen. De kandidaat mag wel bepaalde gegevens onherkenbaar maken (bv. de naam en het adres van de werkgever). De loonfiche geeft u uiteraard nog geen zekerheid, maar kan u toch geruststellen dat uw toekomstige huurder voldoende verdient om de huur te betalen.

Een proefperiode voorzien in het contract?

Een echte proefperiode kunt u niet voorzien, maar u kunt – als u een woning of een appartement verhuurt – wel beginnen met het sluiten van een kortlopend huur­contract (van maximaal drie jaar).

Bijvoorbeeld: U sluit met uw huurder een contract van één jaar. Betaalt de huurder u niet regel­matig tijdens deze periode, dan geeft u uiterlijk drie maanden vóór het einde van de voorziene ­periode een opzeg. Betaalt hij u wel correct, dan kunt u nadien gerust een ‘gewoon’ (negenjarig) huur­contract sluiten.

Een beloning om tijdig te betalen?

Ook dat kunt u inderdaad overwegen. U kunt uw huurders ‘stimuleren’ om tijdig te betalen. Niets belet u om uw huurder die tijdig betaalt bv. € 50 korting te geven op de huurprijs. Indien u deze regeling opneemt in het huurcontract, zal uw huurder mogelijk minder ‘nonchalant’ omspringen met het betalen van de huur.

Bron: Indicator dd. 15/1/10


Huurproblemenwww.huurproblemen.be