Kosten aan de centrale verwarming

Verplichtingen als huurder van een woning met een centraal verwarming

 • De huurder moet het nodige doen om het toestel in goede en veilige staat van werking te houden.
 • De huurder moet volgens een vaste regelmaat een onderhoud laten uitvoeren door een erkend technicus.
 • De huurder is verplicht altijd de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant te respecteren.
 • Een nieuwe huurder moet bij de verhuurder de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten opvragen.
 • De huurder houdt de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten bij.
 • De huurder bezorgt een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar (verhuurder).

centrale-verwarming-kosten

Verplichtingen als verhuurder van een woning met een centraal verwarming

 • De verhuurder zorgt ervoor dat een nieuw of gewijzigd centraal stooktoestel gekeurd wordt door een erkend technicus vóór de eerste ingebruikname door de gebruiker (huurder).
 • De verhuurder zorgt ervoor dat het keuringsrapport bij het toestel kan blijven zolang dat toestel ongewijzigd in gebruik is.
 • De verhuurder moet de duplicaten van minstens de laatste twee verbrandings- en reinigingsattesten bijhouden. De eigenaar krijgt dat attest van de gebruiker, die verplicht is het onderhoud te laten uitvoeren.
 • De verhuurder moet volgens een vaste regelmaat een verwarmingsaudit laten uitvoeren en het meest recente verwarmingsauditrapport bijhouden zolang het toestel in gebruik is.
 • De verhuurder moet de benodigde rapporten en attesten op vraag aan een nieuwe huurder bezorgen.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.vlaanderen.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be