Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden

Wanneer kan verlenging wegens buitengewone omstandigheden?

In bepaalde gevallen kan de huurder vragen om de huur te verlengen wanneer de verhuurder opzegt

Wanneer de huurder zijn opzeg krijgt van de verhuurder maar dit komt zeer ongelegen, dan kan hij aan de verhuurder vragen om toch nog een tijdje in de woning te blijven. Dit is de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden.

Is de verhuurder akkoord met het verzoek, dan kunnen huurder en verhuurder zelf vrij bepalen hoeveel extra tijd de huurder in het pand mag blijven.

Wat indien de verhuurder weigert?

buitengewone omstandighedenIs de verhuurder het niet eens met het verzoek, dan zal de huurder zich tot de vrederechter moeten wenden.

De huurder die zelf zijn opzeg gaf en plots in de problemen komt, kan ook de verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen.

Om welke buitengewone omstandigheden kan het gaan?

  • Zwangerschap
  • Plotse werkloosheid
  • Ziekte
  • Hoge leeftijd van de huurder
  • De nieuwe woning van de huurder, die gebouwd of verbouwd wordt, is nog niet klaar

De huurder moet de verlenging bij voorkeur aangetekend aanvragen, en dit alleszins uiterlijk één maand voor het einde van de lopende huurovereenkomst.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: www.cibweb.be


Huurproblemen - opzegwww.huurproblemen.be