Informatie na eerste advies


Bijkomende informatie na uw eerste advies?

Via onderstaand formulier kan u contact opnemen om uw zaak verder te laten bekijken. De lijst met tarieven kan u hier raadplegen. Gelieve zo uitgebreid mogelijk de situatie te schetsen zodat wij ons een volledig beeld van het probleem  kunnen vormen. Stuur ons, indien van toepassing, ook uw huurcontract als bijlage door.  Deze informatie is nodig om het voor ons mogelijk te maken om de juiste personen aan te schrijven en/of om de bedragen correct te kunnen berekenen.

Vermeld ook zeker het referentienummer van het gratis advies dat u reeds van ons ontving.


 

Max file size is 209 MB.

 


Heeft u bijkomend advies of informatie nodig (na ons eerste gratis advies), dan helpen wij u graag via het bovenstaande contactformulier verder.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening, waarbij wij ons advies naar best vermogen formuleren, gebaseerd op de beschikbaar gestelde informatie.

Als juristen zijn wij immers al jarenlang bezig met diverse huurproblematieken. Naast het verlenen van geschreven juridisch advies, kunnen wij u ook de nodige documenten leveren. Zo kunnen we u bijvoorbeeld een eenvoudig model van een huurcontract en/of plaatsbeschrijving bezorgen. Daarnaast leveren wij ook kant en klare aangetekende brieven, onder meer over de huurindexatie of de opzeg of herziening van het huurcontract. Ook het opmaken van verzoekschriften voor de Vrederechter behoort tot onze dienstverlening.


Informatie - HuurproblemenMocht het contactformulier niet werken, aarzel dan niet om per E-mail informatie aan te vragen. Vermeld duidelijk uw naam en omschrijf uw vraag. Voeg desgevallend ook uw huurovereenkomst toe. Vanzelfsprekend trachten wij uw aanvraag, afhankelijk van het tijdstip van verzending, zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  www.huurproblemen.be